Störningar på elförsörjningen

För närvarande har vi driftstörningar på elförsörjningen. WMY kommer snarast att utöka elkapaciteten och under denna ombyggnad kan det bli driftstörningar/elavbrott.

Vi uppmanar alla medlemmar att minimera effektuttaget och bara använda det som är nödvändigt.

Styrelsen