Valberedningen söker kassör

Hej alla medlemmar i WMY Hamnförening!

Inför kommande årsmöte vill valberedningen påkalla er uppmärksamhet.

Till styrelsen söker vi en medlem som för kommande mandatperiod vill ta sig an uppdraget som föreningens kassör.

Uppdraget löper på 2 år och tidigare erfarenheter av kassörsarbete är bra att ha.

Om du har intresse för detta uppdrag eller vet någon medlem som du vill rekommendera till uppdraget så kontakta oss i valberedningen.

Hör av dig snarast, dock senast fredagen den 26 februari.

Vänligen – Valberedningen

Stefan Molén (B16), Mobil: 0723-716359
Jan-Olof Gutke (B16,) Mobil: 0703-791189