WiFi & webbkameror

Det har den sista tiden varit en hel del “strul” med WiFi-nätverket. Vi trodde att det var fixat efter förra helgens arbete, men så var icke fallet.

Två av våra accesspunkter, WM1 och WM3, har bråkat och periodvis blockerat systemet med följd att varken kameror eller WiFi/Internet alltid kunnat nås. Dessa två har nu kopplats ifrån och systemet är stabilt – men med begränsad WiFi täckning på bryggor A, B och C. Alla kameror fungerar.

En bidragande orsak till att förvärra problemet har varit att många ansluter sig samtidigt för att hemifrån kolla båten och vädret. Vår Internetanslutning klarar inte av den belastningen.

Vi undersöker nu om vi kan få ett mobilt bredband från Telia med c:a 10 gånger högre kapacitet och bättre tillgänglighet till en rimlig kostnad. Under tiden köps ersättningar för WM1 och WM3, som byts ut så snart tillfälle ges.

Bevattningsförbud!

Från och med den 2 juli gäller bevattningsförbud i Tjörns kommun. Bevattningsförbudet innebär att du som privatperson exempelvis inte får använda kommunalt dricksvatten till att tvätta båten.

På grund av att vattennivåerna är låga i våra vattentäkter gäller bevattningsförbud från och med den 2 juli. Syftet är att vattnet ska räcka hela sommaren.

Bevattningsförbudet innebär att du som privatperson inte får använda kommunalt dricksvatten till att:

  • Vattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet i trädgården.
  • Vattna fotbollsplaner, tennisplaner, vägar eller liknande.
  • Fylla pooler, byta ut vatten i pooler, spabad eller badtunnor.
  • Tvätta fasader, tak, altaner med mera.
  • Tvätta bilar, motorcyklar, mopeder eller andra fordon. Fordon får tvättas i biltvätt.
  • Tvätta båtar.

Tjörns kommun uppmanar till allmän sparsamhet av vårt kommunala dricksvatten. Läs mer om bevattningsförbudet på kommunens hemsida.