Miljöansvarig efterlyses

Hamnföreningen behöver arbeta mer med miljöfrågor och söker medlemmar som har intresse av att arbeta med detta.

Kontakta styrelsen via info@wmy.se eller ordforande@wmy.se om du är intresserad av att arbeta med miljöfrågorna.

På arbetsdagen den 28 april ställdes frågan om det fanns någon som var intresserad av att arbeta med miljöfrågor. Du som visade intresse för denna funktion då – vi vill gärna få kontakt med dig igen!

Byggstart för servicehus och spolplatta

Nu har vi fått godkänt bygglov på servicehus och spolplatta. Byggstart är fastställd till den 6 juni.

Vi börjar med att schakta för grunden samt spolplattan. I samband med schaktningen grävs reningsverket för avloppet till servicehuset ner. Därefter startar bygget av servicehuset i början av juni.

På grund av försenade bygglov kommer detta inte att vara färdigt innan semestern utan stå klart någon gång i augusti.   När servicehuset väl är klart påbörjas spolplattan. Spolplattan med dess reningsverk kommer att placeras nära berget mellan där trucken brukar står och det södra mastskjulet.

Entreprenör för detta är MBAB. Målsättningen är att allt skall vara klart så att höstens spolningar kommer att ske över den nya spolplattan.

Som vi berättade tidigare kommer septisugstationen att levereras till midsommar. Denna kommer att placeras på utsidan av A-bryggan.

    

[Nedladdningen kunde inte hittas] [Nedladdningen kunde inte hittas]

Septisugstationen ser ut ungefär så här.

Påminnelse om förtöjning och ny inloggning

Som ni kan läsa i “Vårbrev nr 3” –  som skickades ut till alla medlemmar idag  – stänger vi nu av den gamla medlemsinloggningen.

Ny medlemsinloggning

De nya inloggningsuppgifterna, användarnamn och lösenord, hittar du i nyhetsbreven “Vårbrev nr 1 – 2019” och “Vårbrev nr 3 – 2019”. Har du inte fått något av dessa kontrollera att de inte hamnat i “Papperskorgen”, eller klassats som skräp. Om inte kontakta admingruppen@wmy.se eller webmaster@wmy.se.

 

Förtöjning vid bommar och brygga
  • Använd ryckdämpare
  • Förtöj med splits eller knop så att tampen är fixerad vid bommen
  • Förtöj så att båten inte kan gå i bryggan

OBS!
Det är inte tillåtet att använda schackel då de nöter bort galvaniseringen på bommen med minskad livslängd till följd.

Du hittar mer om detta i Dokumentarkivet, dels i våra “Ordningsföreskrifter” och i dokumentet “Förtöjning vid bommar” med illustrerande bilder.

 Ordningsföreskrifter
 Förtöjning vid bommar och brygga

 

 

Nyfiken på det nya servicehuset och sugtömningsstationen?

Här kan du kika på en redigerad ritning över det kommande servicehuset. Bilden här  är länkad till en pdf-fil om du vill studera det närmare.

Denna ritning hittar du även i Dokumentarkivet under både “Medlemsinformation” och “Årsmöte 2019”.

[Nedladdningen kunde inte hittas].


Septisugstationen levereras till midsommar och servicehuset beräknas vara klart till semestern om bygglovet från kommunen dyker upp i dagarna.

Septisugstationen ser ut ungefär så här och är tänkt att placeras på A-bryggans utsida och avloppet kopplas till vår gamla septitank.

Mer information finns att hitta bland dokumenten från årsmötet den 3 februari 2019. (Dokumentarkivet)

 

Nu har vår nya hjärtstartare kommit på plats

Hjärtstartaren som är en gåva från Tjörns Hamnar AB finns nu monterad på vår  klubbstugas framsida.

Den sitter nu monterad nära hörnet på höger sida om klubbstugans entrédörr. Se bild på hjärtstartarens placering längre ned på sidan.

Under veckan kommer föreningens funktionärer att gå en kurs i HLR, där även hantering av hjärtstartare ingår.

Det är tänkt att våra medlemmar kommer att få möjlighet att gå motsvarande kurs framöver.


Foton: Mats Wångdahl