En båt har sjunkit i marinan

Räddningstjänsten från Kållered var idag på plats i marinan då båten sjönk. Båten som är en större träbåt flöt igår. Men, den har nu av okänd anledning sjunkit.

När båten sjönk började den att läcka diesel och räddningstjänsten har lagt länsar runt om för att valla in läckaget. Ombord fanns troligen 50-100 l diesel. Ägaren, försäkringsbolag samt berörda myndigheter är informerade.

Ingen person har oss veterligen kommit till skada. Marine Support kommer att bärga och torrsätta båten.