Kallelse till årsmöte den 28 mars

 

Datum : Söndag 28 mars 2021

Tid : kl 15.00 – 17.00

Plats : Digitalt möte

Vi samlar all information om årsmötet på sidan – Årsmöte 2021. Här kommer du att hitta möteshandlingar som dagordning, kallelse,beslutsunderlag, verksamhetsberättelse osv.  Men även instruktioner(manual) för hur du kopplar upp  dig till mötet.

Anmäl ditt deltagande

Anmälan dig här: https://www.wmy.se/anmal-dig-till-arsmotet-2021/
Uppge namn, bryggplatsnummer.

Röstningsförfarande

Mer information mailas ut den 1 mars gällande årsmötet och röstningsförfarandet. Faktura på medlemsavgiften har skickats ut till alla medlemmar. För att få rösta måste medlemsavgiften vara betald innan röstningen som sker senast 14 mars.

Mötet kommer vara ett ”tyst möte” och enbart  en avrapportering och beslut utifrån tidigare röstningar.

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

Kallelse & dagordning

En kallelse med mötets dagordning har idag (9 februari 2021) skickats ut via mail till alla medlemmar. Denna kallelse hittar du givetvis i Dokumentarkivet – och på sidan Årsmöte 2021.