Wifi och kameror i vår marina

Ett trådlöst nätverk finns installerat i marinan. Det är tillgängligt för alla medlemmar och täcker bryggor (A, B, C, D, E och F). Nätverket är anslutet till Internet och ger möjlighet till surfning och e-post. Nätverket är dessutom försett med sex kameror, som övervakar bryggorna. Dessa är tillgängliga via internet.

Mer information och instruktioner om hur du kopplar upp dig mot Wifi och kameror hittar du under Medlemmar > Medlemsinformtion > Wifi och kameror i marinan. Instruktionerna finns även att hämta i Dokumentarkivet.