Medlemsenkät 2020

Medlemsenkäten är sammanställd och här följer en grafisk redovisning av utfallet samt styrelsens kommentar till de synpunkter som medlemmarna har lämnat. Se dokument nedan.

Övervägande positiva omdömen och kommentarer har redovisats. Men det finns ett antal punkter som styrelsen kommer att arbeta med.

Sammanställning medlemsenkät 2020

 

Styrelsens kommentarer till enkät 2020

Dessa dokument finns givetvis även i Dokumentarkivet. Observera att du behöver logga in för att komma åt dem.