Tack alla WMY-are för en ny insats i söndags!

Vi var 69 personer som bidrog till att få ordning på vår hamn. Denna gång var det grenar och ris som lades i avsedd container, uppstart av bryggtvätt, slyröjning, plock av skräp, inventering av bryggor, fakturering, påskrift av serviceavtal, vattenkransbyte, uppsättning av sopborstar, tvätt av klubbstugans altan, tvätt och framställning av bord och bänkar, montering av vattenslangar, grillning, utfodring, mm.

Vi hade lite otur då strömmen var borta till strax efter kl 13.00, Henrik Linusson var tvungen att hastigt åka på jobb, strul med utskrift av serviceavtalen och vi försökte fylla fel lastbil med skräp. Men vädret och humöret var på topp!

Nyckeln till toalettvagnen är återfunnen.

Alla med nyttjanderätt till båtplats, skall skriva på serviceavtalet och vi kommer att maila ut det. Mobilnumret till grinden är inte bytt pga att vi skall skaffa ett nytt nummer, vi återkommer.

Nästa arbetsdag är lördagen den 16 juni då vi även har invigningsfest.

Tillsammans bygger vi en säker, trygg och trivsam hamn!

/ Jan-Peder

Arbetsdag två – söndag 22 april

Hej alla WMY-are!

Dags för ny arbetsdag. Söndagen den 22 april kl 11.00 träffas vi vid klubbstugan.

Vår första arbetsdag var fantastisk – vilken glädje, energi och uppslutning!
Vi var 96 entusiastiska WMY-are som arbetade frenetiskt i lördags och vi fick gjort mycket på den lista vi satt upp.
Det saknas inte arbetsuppgifter denna dag, se listan nedan. Vi har en hel del som vi skall få gjort och det är så positivt att så många har visat intresse av att delta.

Planerade arbetsmoment är:

 • Närvaroregistrering, då alla medlemmar skall delta på minst en arbetsdag
 • Lägga ris och grenar i uppställd container
 • Rensa ogräs
 • Tvätta bryggor
 • Byta vattenkopplingar, på hamnplan
 • Rensa sly, mesta delen klart
 • Skriva på Serviceavtal
 • Rengöra och ställa fram bord och bänkar
 • Tvätta altanen
 • Montera sopborstar vid varje brygga

Genomförda arbetsmoment:
Vårstäda klubbstuga och toalett, smörja hattar, märka båtstöttor, påbörja arbetet med nya sanitetshuset, inventera räddningsstegar, iordningsställa bagagevagnarna, hissa WMY-flaggan, montera vattenslangar på bryggorna och hamnplan.

Som vanligt är det jättebra om du tar med dig utrustning för de arbetsmoment som du har tänkt delta i. Detta i form av spade, kratta, räfsa, spett, sekatör, såg, hammare, skruvdragare, borrmaskin, hink, diskhandskar, handskar, kofot, motorsåg, röjsåg, etc.

Tanken är att vi på plats kommer att dela upp oss i grupper som ansvarar och arbetar med de olika arbetsmomenten. Det vi inte hinner med fortsätter vi med den 16 juni.
WMY kommer att hålla med allt förbrukningsmaterial, såsom rengöringsmedel, olja, etc.

Vid lämplig tid tar vi en paus, äter, dricker och umgås. Trivselgruppen har lovat att även denna gång utfordra oss.

Är det så att du vill skänka verktyg så tar WMY tacksamt emot alla bidrag.

Nu hoppas jag att vi träffas den 22 april och tillsammans gör en god insats för oss själva och vår hamn.
Tillsammans bygger vi en säker, trygg och trivsam hamn!

Jan-Peder
Ordförande i WMY

Årets första arbetsdag står för dörren

Hej alla WMY-are!
Årets första arbetsdag står för dörren. Lördagen den 14 april kl 11.00 träffas vi vid klubbstugan.

Vi har en hel del som vi skall få gjort och det är så positivt att så många har visat intresse att ställa upp och göra en insats för vår hamn. Planerade arbetsmoment är:

 • Hissa WMY-flaggan
 • Närvaroregistrering, då alla medlemmar skall delta på minst en arbetsdag
 • Vårstäda klubbstugan
 • Vårstäda toalettvagnen
 • Rensa ogräs
 • Tvätta bryggor, kan bli flyttad till den 22 april då vi har vatten
 • Smörja hattar
 • Märka båtstöttor
 • Påbörja arbetet med nya sanitetshuset
 • Byta vattenkopplingar, på hamnplan och på bryggor
 • Inventera räddningsstegar
 • Iordningsställa bagagevagnar
 • Montera vattenslangar på bryggorna och hamnplan
 • Rensa sly

Som vanligt är det jättebra om du tar med dig utrustning för de arbetsmoment som du har tänkt delta i. Detta i form av spade, kratta, räfsa, spett, sekatör, såg, hammare, skruvdragare, borrmaskin, hink, diskhandskar, handskar, kofot, motorsåg, röjsåg, etc.

Tanken är att vi på plats kommer att dela upp oss i grupper som ansvarar och arbetar med de olika arbetsmomenten. Det vi inte hinner med fortsätter vi med den 22 april. WMY kommer att hålla med allt förbrukningsmaterial, såsom rengöringsmedel, olja, etc.

Vid lämplig tid tar vi en paus, äter, dricker och umgås. Trivselgruppen har lovat att utfordra oss.

Är det så att du vill skänka verktyg så tar WMY tacksamt emot alla bidrag.

Nu hoppas jag att vi träffas den 14 april och tillsammans gör en god insats för oss själva och vår hamn.

Tillsammans bygger vi en säker, trygg och trivsam hamn!

Jan-Peder
Ordförande i WMY

 

* Denna text har skickats ut som ett nyhetsbrev till alla medlemmar. Du hittar även denna text som en pdf i Dokumentarkivet. Har du inte fått nyhetsbrevet kontakta oss så kan vi rätta till det.

Vårbrev – April 2018

Hej alla WMY-are!

Nu har vi hela båtsäsongen framför oss och ser fram emot en härlig sommar.

Som du säkert vet om hade vi vårt Årsmöte i mars och ett antal viktiga beslut fattades. Det var fastställandet av våra stadgar, styrelsen fick nya medlemmar, verksamhetsplanen fastlades, nya serviceavgifter bestämdes, båtavtal och ordningsregler klubbades, mm. Inom kort kommer vi att lägga ut information på hemsidan.

Tyvärr har Kung Bore haft ett stadigt grepp om oss i vinter. Detta har medfört att ett antal arbeten som var planerade att göra i vinter blivit försenade, där bland annat reparationerna av vårt bryggbestånd inte blivit klara och byten av trasiga vattenkopplingar inte blivit åtgärdade. Detta medför, för vattnets del, att vi inte kan koppla på det, men vi har en plan att reparationen skall påbörjas innan och slutföras första arbetsdagen den 14 april.

Till denna arbetsdag, har vi för säkerhets skull, bokat upp en container med vatten som kan användas när vi gör rent i klubbstugan, toaletterna, mm. Vad gäller bryggorna så kommer styrelsen att bli uppdaterade när delar av styrelsen träffar Tjörns Hamnar AB i veckan.

Alla som har en nyttjanderätt till båtplats, de som köpt en plats, skall enligt beslut skriva under vårt Serviceavtal. Dessa avtal kommer att finnas framme för undertecknande till andra arbetsdagen den 22 april.

Faktura på sommarplatser kommer att mailas ut under månaden. Vi hoppas att ingen är alltför besviken för att den har dröjt.

Vår Administrativa grupp gör ett fantastiskt arbete men vi behöver fler som hjälper till. Känner du för att arbeta med vårt medlemsregister, båtregister, fakturera, utveckla hemsidan, mm så är du välkommen att kontakta oss genom mail till adminguppen@wmy.se.

Ett antal avtal skall tecknas i närtid med bland annat Tjörns Hamnar AB och Marine Support AB och styrelsen vill gärna att en jurist är oss behjälplig. Har du denna yrkeskompetens och är intresserad så är du välkommen att kontakta oss genom mail till ordforande@wmy.se.

Genom vårt administrativa system, som vi har tillgång till via vårt medlemskap i Båtunionen, kan vi maila ut information till alla medlemmar. Detta sätt kommer vi att använda oss av, samtidigt som vi uppmanar dig att alltid hålla dig informerad genom att regelbundet besöka vår hemsida www.wmy.se och där botanisera, då det finns en hel del matnyttigt.

Nu hoppas jag att vi träffas den 14 april och tillsammans gör en god insats för oss själva och vår hamn. Tillsammans bygger vi en säker, trygg och trivsam hamn!

Jan-Peder
Ordförande i WMY

 

* Denna text har skickats ut som ett nyhetsbrev till alla medlemmar. Du hittar även denna text som en pdf i Dokumentarkivet. Har du inte fått nyhetsbrevet kontakta oss så kan vi rätta till det.