Arbetsdag två – söndag 22 april

Hej alla WMY-are!

Dags för ny arbetsdag. Söndagen den 22 april kl 11.00 träffas vi vid klubbstugan.

Vår första arbetsdag var fantastisk – vilken glädje, energi och uppslutning!
Vi var 96 entusiastiska WMY-are som arbetade frenetiskt i lördags och vi fick gjort mycket på den lista vi satt upp.
Det saknas inte arbetsuppgifter denna dag, se listan nedan. Vi har en hel del som vi skall få gjort och det är så positivt att så många har visat intresse av att delta.

Planerade arbetsmoment är:

  • Närvaroregistrering, då alla medlemmar skall delta på minst en arbetsdag
  • Lägga ris och grenar i uppställd container
  • Rensa ogräs
  • Tvätta bryggor
  • Byta vattenkopplingar, på hamnplan
  • Rensa sly, mesta delen klart
  • Skriva på Serviceavtal
  • Rengöra och ställa fram bord och bänkar
  • Tvätta altanen
  • Montera sopborstar vid varje brygga

Genomförda arbetsmoment:
Vårstäda klubbstuga och toalett, smörja hattar, märka båtstöttor, påbörja arbetet med nya sanitetshuset, inventera räddningsstegar, iordningsställa bagagevagnarna, hissa WMY-flaggan, montera vattenslangar på bryggorna och hamnplan.

Som vanligt är det jättebra om du tar med dig utrustning för de arbetsmoment som du har tänkt delta i. Detta i form av spade, kratta, räfsa, spett, sekatör, såg, hammare, skruvdragare, borrmaskin, hink, diskhandskar, handskar, kofot, motorsåg, röjsåg, etc.

Tanken är att vi på plats kommer att dela upp oss i grupper som ansvarar och arbetar med de olika arbetsmomenten. Det vi inte hinner med fortsätter vi med den 16 juni.
WMY kommer att hålla med allt förbrukningsmaterial, såsom rengöringsmedel, olja, etc.

Vid lämplig tid tar vi en paus, äter, dricker och umgås. Trivselgruppen har lovat att även denna gång utfordra oss.

Är det så att du vill skänka verktyg så tar WMY tacksamt emot alla bidrag.

Nu hoppas jag att vi träffas den 22 april och tillsammans gör en god insats för oss själva och vår hamn.
Tillsammans bygger vi en säker, trygg och trivsam hamn!

Jan-Peder
Ordförande i WMY