WMY Hamnförening

Wallhamn Marina Yachtclub Hamnförening är en ideell förening som har till ändamål att främja båtlivet i Wallhamn Marina (WMY Hamnförenings hamnområde), inspirera till kunskap inom båtliv, hamn- och sjösäkerhet samt bidra till en god miljö i skärgården.

Föreningen ansvarar för drift, skötsel och utveckling av WMY Hamnförenings hamnområde.

Uppstart

WMY Hamnförening bildades sommaren 2017.  När Tjörns Hamnar AB  under år 2017 köpt fastighet och hamnanläggning av SF Marina samt tagit över drift av anläggningen från Promarina fick vår förening möjligheten att arrendera anläggning och fastighet samt ta över driften i egen regi.

WMY Hamnförening samarbetar med Marine Support AB som sköter, båtlyft, sjösättning/torrsättning mm.

Nyinvesteringar och utveckling


WMY Hamnförening har sedan övertagandet september 2017 rustat upp befintliga bryggor och bommar, inhandlat en ny flytbrygga och satt upp nya elstolpar med belysning och vatten på F-bryggan.

Vi har byggt ett nytt servicehus med toaletter och duschar, en ny spolplatta och en sugtömningsstation, vilka tas i bruk våren 2020.

Ett nytt accessystem har installerats och en ny grind byggts vid hamnplan. Vi har nu två låsta grindar som skyddar marinan. Området och grindar är kamerabevakade och vi bygger ut våra It-system vilket bl a ger snabbare internet. Wifi:n ute på bryggorna byts ut så att vi får fler accesspunkter och bättre täckning - fler webbkameror sätts upp.

 

Medlem i Svenska Båtunionen - båtklubbarnas paraplyorganisation

WMY Hamnförening är medlem i Båtunionen som värnar om fritidsbåtlivet i Sverige och arbetar aktivt med båtmiljöfrågor, sjösäkerhet samt juridisk rådgivning till medlemmarna.

Båtunionen verkar för att båtklubbslivet ska vara så roligt och enkelt som möjligt och att båtklubbarna ska ha tillgång till rätt information,  allt från ramstadgar till hur man får en säker hamn och bevarar en bra båtmiljö.

  Svenska Båtunionen

Medlemsförmåner Båtunionen

Tidningen Båtliv som skickas hem till alla medlemmar (utkommer 6 gånger per år)

Nedan ett axplock av medlemsförmåner för medlemmar, klubb och funktionärer.

 - BAS - SBU:S medlems- och administrationsregister för båtklubbar
- Båtklubbssupporten - Svenska Båtunionen erbjuder support för frågor rörande båtliv, sjösäkerhet och båtmiljö.
- Coboats - App mot stöld, brand och inbrott i båtklubben
- Svenska Sjö (båtförsäkringar) Som båtklubbsmedlem får du rabatt

Du kan läsa mer om Svenska Båtunionens medlemsförmåner här http://batunionen.se/batklubbssupporten/medlemsformaner/

Som medlem i WMY Hamnförening blir du även medlem i Svenska Båtunionen och får tidningen Båtliv hemskickad. Detta förutsätter givetvis att vi har en korrekt adress till dig,

RSS Nyheter från Båtunionen

Svenska Båtunionen (SBU) ser positivt på utredningen om ett stopp för utförsel av stöldgods från Sve [...]

Unionstyrelsen väljer i år att återuppväcka den ordförandekonferens som tidigare fanns inför Båtriks [...]

Välkommen till Svenska Båtunionens Miljökonferens Ost 7-8 mars 2020. The post Miljökonferensen Ost 2 [...]

Unionstyrelsen väljer i år att återuppväcka den ordförandekonferens som tidigare fanns inför Båtriks [...]

Nu är vinnarna i Svenska Båtunionens Sjösäkerhetskommittés tävling Finn Fem Fel om hamnsäkerhet utse [...]

För femte gången hälsar vi alla våra båtklubbshjältar välkomna till Stora Båtklubbsdagen Ost 7 mars [...]

Aktuellt erbjudande: Under hela Q1 2020 (t.o.m. 2020/03/31) lämnar vi ytterligare rabatt – utöver de [...]

Miljökommittén har ansvar för båtmiljöfrågor inom Svenska Båtunionen. Huvuduppgiften är att bevaka b [...]

Karlstads Segelsällskap har utsetts till Årets Båtklubb 2019. Det är tidningen Båtlivs redaktion som [...]

Den 4-5 april är representanter för anslutna båtförbund och de två direktanslutna klubbarna varmt vä [...]