WMY Hamnförening

Wallhamn Marina Yachtclub Hamnförening är en ideell förening som har till ändamål att främja båtlivet i Wallhamn Marina (WMY Hamnförenings hamnområde), inspirera till kunskap inom båtliv, hamn- och sjösäkerhet samt bidra till en god miljö i skärgården.

Föreningen ansvarar för drift, skötsel och utveckling av WMY Hamnförenings hamnområde.

Uppstart

WMY Hamnförening bildades sommaren 2017.  När Tjörns Hamnar AB  under år 2017 köpt fastighet och hamnanläggning av SF Marina samt tagit över drift av anläggningen från Promarina fick vår förening möjligheten att arrendera anläggning och fastighet samt ta över driften i egen regi.

WMY Hamnförening samarbetar med Marine Support AB som sköter, båtlyft, sjösättning/torrsättning mm.

 

Medlem i Svenska Båtunionen - båtklubbarnas paraplyorganisation

WMY Hamnförening är medlem i Båtunionen som värnar om fritidsbåtlivet i Sverige och arbetar aktivt med båtmiljöfrågor, sjösäkerhet samt juridisk rådgivning till medlemmarna.

Båtunionen verkar för att båtklubbslivet ska vara så roligt och enkelt som möjligt och att båtklubbarna ska ha tillgång till rätt information,  allt från ramstadgar till hur man får en säker hamn och bevarar en bra båtmiljö.

Svenska Båtunionen

Medlemsförmåner Båtunionen

Tidningen Båtliv som skickas hem till alla medlemmar (utkommer 6 gånger per år)

Nedan ett axplock av medlemsförmåner för medlemmar, klubb och funktionärer.

 - BAS - SBU:S medlems- och administrationsregister för båtklubbar
- Båtklubbssupporten - Svenska Båtunionen erbjuder support för frågor rörande båtliv, sjösäkerhet och båtmiljö.
- Coboats - App mot stöld, brand och inbrott i båtklubben
- Svenska Sjö (båtförsäkringar) Som båtklubbsmedlem får du rabatt

Du kan läsa mer om Svenska Båtunionens medlemsförmåner här http://batunionen.se/batklubbssupporten/medlemsformaner/

Som medlem i WMY Hamnförening blir du även medlem i Svenska Båtunionen och får tidningen Båtliv hemskickad. Detta förutsätter givetvis att vi har en korrekt adress till dig,

RSS Nyheter från Båtunionen

Karlstads Segelsällskap har utsetts till Årets Båtklubb 2019. Det är tidningen Båtlivs redaktion som [...]

Den 4-5 april är representanter för anslutna båtförbund och de två direktanslutna klubbarna varmt vä [...]

Välkommen och få inspiration, lär dig mer och träffa andra engagerade båtklubbsmänniskor. Senast del [...]

Här kan du ta del samtliga presentationer, läsa anteckningarna från Unionsrådet/extra Båtriksdagen 2 [...]

Genom medlemskap i Svenska Båtunionen har båtklubben automatiskt en båtklubbsförsäkring i Svenska Sj [...]

Svenska Båtunionens ordförande Christer Eriksson har träffat inrikesminister Mikael Damberg för att [...]

Svenska Båtunionens miljökommitté arbetar kontinuerligt med miljöfrågor och hur vi som utövare av bå [...]

I den rapport som Havsmiljöinstitutet presenterar 15 oktober konstaterar Svenska Båtunionen (SBU) at [...]

Svenska Båtunionen (SBU) startar ett projekt som innebär att undersökningar av biocidhalterna på båt [...]

På Båtmiljö.se (batmiljo.se) har vi samlat kunskap och tips för ett hållbart båtliv. Det ska vara lä [...]