Frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar som kan ge lite mer information om föreningen, medlemskap, hamnen samt uthyrning och försäljning av båtplatser mm.

 

Vem äger hamnen?

Wallhamn Marina ägs idag av det kommunala bolaget Tjörns Hamnar AB

Vem driver hamnens verksamhet?

WMY Hamnförening driver hamnen och det görs enbart med ideella krafter

Får jag som äger en båtplats sälja den?

Ja, du som har en nyttjanderätt, äger din båtplats, har rätt att sälja den. Vill du ha hjälp med att sälja platsen? Kontakta Marine Support AB så kan de hjälpa till med försäljningen.

Hur är rutinen vid försäljningen?

Du som säljare av nyttjanderätten till båtplatsen ombesörjer själv hela processen. Säljare och köpare gör upp om priset och skriver ett köpeavtal. Använd det formulär som WMY tagit fram.

Köpekontrakt av nyttjanderätt v1.0 (ifyllbart) ( Ifyllbar pdf för dig som vill fylla i digitalt )
Köpekontrakt - nyttjanderätt (om du vill fylla i för hand)

Kopia av undertecknat kontrakt, eller valda delar av detta, mailas till ordförande; ordforande@wmy.se. Samtidigt skall Tjörns Hamnar AB ha information om försäljningen. Viktigt är att köparens kontaktuppgifter finns med. Det går bra att maila uppgifterna till Janina Liljekvist på Tjörns Hamnar AB via adressen: janina.liljekvist@tjorn.se

Du som säljare debiteras en administrativ avgift, fn 500 kronor, för att WMY ska godkänna och registrera ägarbyte samt förnya avtal med ny medlem. Se vidare §5 i Serviceavtalet.

Får jag som äger en båtplats hyra ut den?

Ja, du som har en nyttjanderätt, äger din båtplats, har rätt att hyra ut den. Viktigt att du informerar hyresgästen om våra Ordningsregler, som finns på hemsidan.

Notera att det är du som har en nyttjanderätt, som är ansvarig för att andrahandshyraren följer våra Ordningsföreskrifter. Detta finns noterat i vårt Serviceavtal; ”Vid uthyrning av båtplats i andra hand ansvarar nyttjanderättsinnehavaren att hyrestagaren följer de regler och föreskrifter som finns.”

Måste jag vara medlem i WMY Hamnförening?

Ja, enligt våra stadgar måste du som har en nyttjanderätt, äger din båtplats, vara medlem i WMY Hamnförening

Måste jag delta i alla arbetsdagar?

Alla medlemmar måste delta i minst en arbetsdag per år. Vi har två arbetsdagar på våren och två på hösten. Enligt våra ordningsföreskrifter drabbas du av en avgift på 2.000 kronor om du vid årets slut inte deltagit i någon av våra arbetsdagar.

Hyr du ut din plats är det viktigt att du och andrahandshyraren gör upp om vem som deltar på arbetsdagarna. Våra förtroendevalda, såsom styrelsen och sammankallande i olika grupper, gör sin arbetsinsats för hamnen genom sitt arbete i rollen.

Kan jag få en extra bom till min båtplats?

Ja, du kan komplettera båtplatsen med en mittbom, under förutsättning att bägge nyttjanderättsinnehavarna är överens. WMY står för kostnaden av bommen och båtägarna får en förhöjd serviceavgift, enligt gällande serviceavgifter.

Ett nytt Serviceavtal tecknas och båtägarna debiteras 500 SEK i administrativ kostnad.

Kan jag ha tillgång till el under vintern?

Ja, men under vissa premisser. I samband med att du beställer torrsättning så anger du att du önskar el. Du kan enbart använda elen till frostvakt, laddning av batterier samt vid arbete med båten. Maximalt effektuttag är 500 watt och kabeln skall märkas med namn, brygga och bryggplats. Elskåpen låses i samband med årets sista arbetsdag och låses upp senast 1 april. OBS! Elnätet är inte dimensionerat för värme ombord.

Har jag kvar de löften som Wallhamn Marina o/e Promarina givit mig?

Nej! WMY Hamnförening har inte ärvt några löften. WMY skapar nya regler och som passar till hur vi idag driver verksamheten.

Varför finns Marine Support AB i hamnen?

Marine Support och ägaren Henrik Linusson är vår samarbetspartner. WMY har valt Marine Support för att de finns på området, är kunniga inom båthantering, har kompetens och utrustning för torr- och sjösättning.

Var beställer jag sjösättning eller torrsättning?

Vår samarbetspartner Marine Support AB kontaktar du när det är dags för sjösättning/torrsättning. På deras hemsida ( www.marinesupportab.com ) finns ett formulär som du skall fylla i. Här anger du ditt medlemsnummer i WMY Hamnförening.

Var hittar jag mitt medlemsnummer?

Ditt medlemsnummer hittar du på dina fakturor från WMY Hamnförening.
Men även på hemsidan i din profil som du når via menyn med "Ditt namn" > Min profil.
Du kan även nå profilen via båtplats/medlemsregistret - om du söker på ditt namn.