Påminnelse – arbetsdag den 26 september

Så var det dags för höstens första arbetsdag. Vi samlas vid klubbstugan  kl 10.00 nu på söndag den 26 september.

Anmäl ditt deltagande här >> Arbetsdag 26 september – anmälan om deltagande. Är du osäker på om du anmält dig så kan du se  – vilka som anmält sig här

Bland de arbeten som behöver göras är:

Röjning av sly, både på hamnplanen och mot berget
Omflyttning av bommar och trailers
Plocka skräp
Ställa i ordning stöttor
Samla ihop skrot

Medtag gärna röjsåg, bågsåg, sekatör.

Höstens arbetsdagar

Här kommer en liten påminnelse om höstens arbetsdagar. Vi samlas som vanligt vid klubbstugan kl 10.00. Mer information om arbetsdagarna kommer att publiceras vid senare tillfälle.

 • Söndag den 26 september
 • Lördag den 13 november
Samling vid klubbstugan kl 10.00

Anmäl ditt deltagande

Anmäl ditt deltagande här på hemsidan. Detta för att vi skall veta hur många som kommer vilket underlättar planering av arbeten och aktiviteter.

Anmäl  deltagande på¨arbetsdagen 26 september (anmälan senast fredag 23 september)
Anmäl ditt deltagande på arbetsdagen 13 november(anmälan senast torsdag 11 november)

Marinan vaknar till liv – på lördag kopplas vatten på!

 

Som nämndes i notisen om årets arbetsdagar samlas bryggvärdarna  kl 10.00 på lördag (27 mars) och börjar koppla på efter hand. Prioritet är att sätta på vattnet på hamnplanen och till Servicehuset.

Vattenslangarna ska hängas ut och alla kopplingar kontrolleras. I mån av tid kommer vattenslangarna att monteras på bryggorna.

Elskåpen kommer att låsas upp i samband med månadsskiftet.

Arbetsdagar 2021

Styrelsen har planerat in 4 arbetsdagar under året. Ansvariga för planering av arbetsdagarna är Svante Zetterberg och Lars-Olof Johansson

 • Söndagen den 25 april
 • Lördagen den 29 maj
 • Söndagen den 26 september
 • Lördagen den 13 november

Sista helgen i mars planeras att samla delar av teknikgruppen, bryggvärdar och trivselgruppen för att förbereda och öppna upp marinan inför säsongen. Detta innebär bl a att arbetet med att sätta på vatten och el påbörjas, och slangar monteras på bryggorna allteftersom.

Kallelse till årsmöte den 28 mars

 

Datum : Söndag 28 mars 2021

Tid : kl 15.00 – 17.00

Plats : Digitalt möte

Vi samlar all information om årsmötet på sidan – Årsmöte 2021. Här kommer du att hitta möteshandlingar som dagordning, kallelse,beslutsunderlag, verksamhetsberättelse osv.  Men även instruktioner(manual) för hur du kopplar upp  dig till mötet.

Anmäl ditt deltagande

Anmälan dig här: https://www.wmy.se/anmal-dig-till-arsmotet-2021/
Uppge namn, bryggplatsnummer.

Röstningsförfarande

Mer information mailas ut den 1 mars gällande årsmötet och röstningsförfarandet. Faktura på medlemsavgiften har skickats ut till alla medlemmar. För att få rösta måste medlemsavgiften vara betald innan röstningen som sker senast 14 mars.

Mötet kommer vara ett ”tyst möte” och enbart  en avrapportering och beslut utifrån tidigare röstningar.

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

Kallelse & dagordning

En kallelse med mötets dagordning har idag (9 februari 2021) skickats ut via mail till alla medlemmar. Denna kallelse hittar du givetvis i Dokumentarkivet – och på sidan Årsmöte 2021.

Årsmöte 2021

Årsmötet 2021 kommer att äga rum söndagen den 28 mars kl 15.00.

På grund av rådande pandemi kommer detta att hållas digitalt.

Planering av mötet har startat och har du god teknisk erfarenhet av denna typ av möten, så får du gärna dela med dig av din kompetens.

En särskild kallelse kommer i vanlig ordning att skickas ut.

Vi återkommer med mer information om mötet och hur det är tänkt att genomföras.

Årets sista arbetsdag – 7 november

Årets sista arbetsdag närmar sig

Lördagen den 7 november
Samling utanför klubbstugan kl 10.00

Vi har en hel del som skall utföras där det viktigaste är att vi skall stänga av vattnet och tömma hela vattensystemet.

Men vi har även en hel del röjningsarbete kvar att utföra och har du röjsåg så ta gärna med den. Andra bra verktyg kan vara motorsåg, bågsåg, grensax, mm.

Anmäl dig till arbetsdagen 7 november här på hemsidan. Anmälan behövs för planering av arbetsuppgifter

Var och en får ta med sig sin egen matsäck och vi planerar att vi äter samtidigt, på behörigt avstånd.

Påminnelse om återstående arbetsdagar

Söndag 11 oktober   kl 10-14
Lördag 7 november kl 10-14

På söndag (11 oktober) samlas vi för årets andra arbetsdag. Då vårens arbetsdagar ställts in pga “Corona” så finns det en hel del att göra.

Vi kommer på söndag bl a fortsätta städa upp och snygga till i hamnen. Har du såg och röjningsverktyg, ta gärna med det. Även andra redskap som krattor, spadar och skyfflar kan komma till nytta.

Anmäl ditt deltagande 7 november här på hemsidan. Anmälan behövs för att underlätta planering av dagens arbetsuppgifter.

Nedan exempel på uppgifter som påbörjades den 26 september
 • Målning av servicehuset
 • Montering av kamera på hamnplanen
 • Montering av skyltar vid den yttre grinden och miljöstationen
 • Rensning av ogräs
 • Röjning av träd o buskar runt hamnplan och servicebrygga
 • Plockande av skräp
 • Uppstädning runt Miljöstationen
 • Fakturering
 • Montering av inköpta hyllor
 • Flyttning av lagade bommar
 • Flyttning av båtstöttor
 • Tvättning av bryggramper

Som ordföranden skrev i medlemsbrevet i september så får vi var och en ta med egen mat och dryck.

Vi samlas utanför klubbstugan kl 10.00

Välkomna!

Påminnelse – Arbetsdag 26 september

På lördag samlas vi för årets första arbetsdag. Då vårens arbetsdagar ställts in pga “Corona” så finns det lite att göra.

Ogräset frodas, ett antal bommar har inte blivit ersatta/lagade, servicehuset har inte blivit färdigmålat, bryggornas ramper behöver tvättas. Ja, listan kan göras hur lång som helst.

Men vi kommer denna dag att koncentrera oss på att städa upp och snygga till i hamnen. Har du såg och röjningsverktyg, ta gärna med det. Även andra redskap som krattor och spadar kan komma till nytta.

Som ordföranden skrev i medlemsbrevet tidigare i september så får vi var och en ta med egen mat och dryck.

Vi samlas utanför klubbstugan kl 10.00

Välkomna!

 

Uppdatering – höstens arbetsdagar

Nu kan du anmäla dig till höstens planerade arbetsdagar. Anmälningsformulär till de olika arbetsdagarna och antal anmälda hittar du under menyn “Medlemmar”. Datumen nedan är länkade till resp dag.

Samling vid klubbhuset kl 10.00.

Om du anmält dig och får förhinder, kontakta trivselgruppen@wmy.se

Vi behöver anmäla oss för att vi ska kunna planera dagens arbetsuppgifter och veta hur mycket skaffning vi behöver inhandla. Mer information kommer…

Kan du hjälpa till en timme eller två i helgen?

I dessa Corona-tider har WMY inte kunnat genomföra några traditionella arbetsdagar. Vi har förlitat oss på medlemmar som ställer upp och hjälper till. En hel del arbete har redan utförts då vi förberett och öppnat marinan mm.

Förra helgen tvättades D-bryggan med högtryckstvätt och bommar sorterades ut för reparation. Nu till helgen kommer resp bryggvärd att ge sig på C och E-bryggan. De kan behöva en hjälpande hand eller två, se nedan.

 

Lördag 9 maj

På lördag planeras C-bryggan att tvättas och bryggvärd Lennart Jonson (C29) kan behöva en hjälpande hand. Kontakta Lennart om du kan hjälpa till nån timme eller två på lördag.(l.jonson@hecksher.com)

Skicka meddelande till Lennart

 

WMY har bara en styck högtryckstvätt. Om du har tillgång till en sådan – och vill ta med den – meddela gärna detta till Lennart.

 

Söndag 10 maj

På söndag planeras E-bryggan – vår längsta träbrygga att tvättas. Bryggvärd här är Peter Bark (E27) och även han kan behöva en hjälpande hand. Kontakta Peter om du kan hjälpa till nån timme eller två på söndag.(peter.bark@ytterbygg.se)

Skicka meddelande till Peter

 

WMY har bara en styck högtryckstvätt. Om du har tillgång till en sådan – och vill ta med den – meddela gärna detta till Peter.

 

Tillsammans bygger vi en trygg, säker och trivsam hamn!

 

Vårens arbetsdagar, inkl hamnfest är inställda

Arbetsdagar våren 2020

På grund av “Corona” har WMY beslutat att ställa in alla vårens planerade arbetsdagar – och hamnfesten i juni.

 • Lördagen den 4 april är inställd
 • Söndagen den 26 april är inställd
 • Lördagen den 13 juni + hamnfest
Starttid för arbetsdagar: kl 10.00
(samling vid klubbstugan)

Hamnfest – lördag den 13 juni – INSTÄLLD!

Kallelse till årsmöte den 8 mars 2020

Kallelse till WMY Hamnförenings årsmöte

[Nedladdningen kunde inte hittas]

Dagordning      Valberedningens förslag till årsmötet   Investeringar 2020

Tid: Söndag 8 mars 2020 kl 15.00 – 18.00
Registrering från 14.30
Plats: Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda
Förtäring Kaffe/te/mjölk och smörgås

Anmälan sker på vår hemsida: www.wmy.se/aktiviteter/anmala-till-arsmote-2020/
Uppge namn, båtplatsnummer och antal personer.

Faktura på medlemsavgiften har skickats ut till alla medlemmar. För att rösta måste medlemsavgiften vara betald innan årsmötet.

Vi kommer att på hemsidan www.wmy.se lägga ut verksamhetsberättelse, information om planerade investeringar för 2020, valberedningens förslag till funktionärer, mm.

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmötet, kan lämna in en motion som skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2020.

Välkomna!
Styrelsen

Dagordning Årsmöte 2020

Dagordning enligt WMY Hamnförenings stadgar:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet är behörigen utlyst
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
11. Fastställande av serviceavgifter för innevarande år
12. Fastställande av arvoden för styrelsens medlemmar
14. Fastställande av nivåer för attestregler
15. Val av ordförande för ett år
16. Val av vice ordförande för två år (sker udda år)
17. Val av sekreterare för två år (sker jämna år)
18. Val av kassör för två år (sker udda år)
19. Val av ytterligare tre ledamöter samt en suppleant på ett år
20. Val av en revisor för två år (sker jämna år)
21. Val av en revisor för två år (sker udda år)
22. Val av valberedning
23. Övriga val
24. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
25. Övriga ärenden

 

Valberedningens förslag

Valberedningen tycker att arvodena skall vara oförändrade 2020 jämfört med 2019

Ordförande på 1 år Jan-Peder Eliasson
Sekreterare på 2 år Mats Nydén
Ledamot på 1 år Lars-Olof Johansson
Ledamot på 1 år Gunilla Petersson Bergström
Ledamot på 1 år Svante Zetterberg
Ledamot på 1 år Veronica Fransson
Suppleant på 1 år Margareta Holm

/Stefan och Janne

Föreslagna investeringar 2020

Vågbrytare för skydd av östra sidan av hamnen 3 200 000 Kr
Asfaltering av delar av hamnplanen 185 000 kr
Kompletteringar servicehus samt målning och underhåll utemiljö 100 000 kr
Underhåll bryggor och bommar 100 000 kr