Inbjudan till årets kräftskiva

Välkommen på Kräftskiva !

Lördagen den 7 september är det dags för årets kräftskiva. Alla medlemmar med “båtfamiljer” är välkomna!

Medtag djur och dryck!

WMY bjuder på en välkomstdrink.

Anmäl dig och de dina här på hemsidan senast den 4 september.  Anmälan till kräftskiva.

Vi ses vid klubbstugan kl 18.30.

Där vi hjälps åt att duka fram och dekorera. Ta gärna med pynt och dekorationer.

Välkomna!
Trivselgruppen


Kallelse till extra föreningsmöte den 15 juni

Fastställande av Balans- och Resultaträkning för 2017-2018.

Tid: Lördag den 15 juni, kl. 13.00
Plats: Klubbstugan, Wallhamn Marina

Anmälan sker via hemsidan: https://www.wmy.se/aktiviteter/2019-2/arbetsdagar/anmalan/arbetsdagen-15-juni/

I enlighet med stadgarna skall endast ärenden behandlas som finns i kallelsen på ett extra föreningsmöte.

Välkomna!

Styrelsen

 


* Kallelsen skickas ut till alla medlemmar via e-post. Den finns också i vårt Dokumentarkiv

Påminnelse om arbetsdagen den 28 april

Samling kl 10.00 vid klubbstugan

Nytt för i år är att vi skall anmäla oss – detta för planering av arbetsmoment och korv.
Anmäl ditt deltagande på hemsidan: Anmälan till arbetsdag 28 april

Vi har en hel del som vi skall få gjort och det är så positivt att så många har visat intresse att ställa upp och göra en insats för vår hamn.

Planerade arbetsmoment är:

 • Närvaroregistrering, då alla medlemmar skall delta på minst en arbetsdag
 • Vårstäda klubbstugan
 • Rensa ogräs och plocka upp skräp
 • Installera vattenkopplingar på hamnplan
 • Montera vattenposter på Servicebryggan
 • Montera ny vattenslang på Servicebryggan
 • Montera nya bagagevagnar
 • Märka alla sopborstar
 • Måla de vita stenarna vid klubbstugan
 • Grilla korv
 • Rengöra badstegen på A-bryggan
 • Sortera och plocka ihop alla bommar för reparation
 • Rensa upp mellan strandlinjen och hamnplanen
 • Ta bort det som växer på hamnplanen
 • Ställa iordning båtstöttor på hamnplanen

Som vanligt är det jättebra om du tar med dig utrustning för de arbetsmoment som du har tänkt delta i. Detta i form av spade, kratta, räfsa, spett, sekatör, såg, hammare, skruvdragare, borrmaskin, hink, diskhandskar, handskar, kofot, motorsåg, röjsåg, etc.
Vill du skänka verktyg till WMY så tar vi tacksamt emot det.

Tillsammans bygger vi en säker, trygg och trivsam hamn!

Jan-Peder
Ordförande i WMY

Årets första arbetsdag – arbetsuppgifter


Arbetsdag – Lördagen den 6 april

Kl 10.00 träffas vi vid klubbstugan
(Extra föreningsmöte ca 13.00)

Nytt för i år är att vi skall anmäla oss, detta för planering av arbetsmoment och korv. Anmäl ditt deltagande här på hemsidan:
Anmälan till arbetsdag 6 april

Vi har en hel del som vi skall få gjort och det är så positivt att så många har visat intresse att ställa upp och göra en insats för vår hamn. Planerade arbetsmoment är:

 • Hissa WMY-flaggan
 • Närvaroregistrering, då alla medlemmar skall delta på minst en arbetsdag
 • Vårstäda klubbstugan
 • Vårstäda toalettvagnen
 • Rensa ogräs och plocka upp skräp
 • Tvätta rent bryggor från fågelskit
 • Ta ner träd som står i vägen för servicehus
 • Ta ner träd som behöver bort innan spolplattan ska anläggas
 • Installera vattenkopplingar på hamnplan
 • Montera vattenslangar på bryggorna och hamnplan
 • Iordningställa och ställa ut bagagevagnar

Som vanligt är det jättebra om du tar med dig utrustning för de arbetsmoment som du har tänkt delta i. Detta i form av spade, kratta, räfsa, spett, sekatör, såg, hammare, skruvdragare, borrmaskin, hink, diskhandskar, handskar, kofot, motorsåg, röjsåg, etc.

Tillsammans bygger vi en säker, trygg och trivsam hamn!

Jan-Peder
Ordförande i WMY


Kallelse och stadgeändringar mm hittar du i Dokumentarkivet

Medlemsförmåner via medlemskort

Via Västkustens Båtförbund och Båtunionen har du som medlem en del medlemsförmåner och rabatter.

Du som inte hämtat ditt medlemskort på årsmötet kan hämta det på någon av vårens arbetsdagar. (Lördag 6 april, söndag 28 april eller lördag 15 juni)

Medlemskortet behöver visas upp för att kunna ta del av dessa rabatter.

Som medlem i WMY Hamnförening blir du automatiskt medlem i Båtunionen och Västkustens Båtförbund.

Du hittar mer information om medlemsförmåner och rabatter via länkarna nedan.

Båtunionen – medlemsförmåner
(https://batunionen.se/batklubbssupporten/medlemsformaner/)

Västkustens Båtförbund- Aktuella erbjudanden
(http://vastkustensbf.se/Erbjudanden/Aktuella%20erbjudanden.htm)

Påminnelse – Arbetsdag 6 april + Extra föreningsmöte

Lördag den 6 april håller vi årets första arbetsdag. I samband med denna hålls ett extra föreningsmöte med anledning av stadgeändringar beslutade av årsmötet den 3 februari.

Kallelse till föreningsmötet kommer att skickas ut inom kort. Mer information om arbetsdagen med planerade arbeten/aktiviteter osv kommer att publiceras på hemsidan.

Ny starttid: 10.00 (samling vid klubbstugan)

OBS! Anmäl dig till arbetsdag via hemsidan

Anmälan till arbetsdagar skall i fortsättningen göras via hemsidan.

Fyll i formuläret Anmälan till arbetsdag den 6 april och ange ditt namn, båtplats och antal personer som kommer.

Är du nyfiken på vilka som anmält sig kan du se det på sidan Anmälda deltagare på arbetsdag 6 april. (Just nu är 45 personer anmälda)

En ny post i menyn “Medlemmar” visar “Anmälantill aktiviteter”. Där hittar du länkar till såväl anmälningsformulär som antal anmälda.

Planerade arbetsdagar våren 2019

Planerade arbetsdagar beslutade av årsmötet 2019-02-03.

Vi är en ideell förening. Därför är det viktigt att du kommer och hjälper till på någon av våra arbetsdagar. Inför varje arbetsdag planeras aktiviteter som bör utföras just denna dag.

 • Lördag den 6 april + Extra föreningsmöte
 • Söndag den 28 april
 • Lördag den 15 juni + Hamnfest!
Arbetsdagar samlas vi vid klubbstugan kl 10.00.

Alla är varmt välkomna och alla insatser bidrar till att vi får en trivsammare hamn.

Kallese till årsmöte 2019

Kallelse till WMY Hamnförenings årsmöte

Tid: Söndag 3 februari 2019, kl 15.00 – 18.00
Registrering från kl. 14.30
Plats Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda
Förtäring Kaffe/te/mjölk och smörgås

Årsmötet sker tidigt i år, eftersom en del beslut behöver vara klara tidigt på året och som skall fattas av årsmötet.

Anmälan sker till: sekreterare@wmy.se.
Uppge namn, båtplatsnummer och antal personer som kommer.

WMY skickar ut faktura på medlemsavgiften till alla medlemmar i början på januari 2019. För att rösta måste medlemsavgiften vara betald innan årsmötet.

Vi kommer att på hemsidan www.wmy.se lägga ut verksamhetsberättelse, information om planerade investeringar för 2019 och förslag till ny styrelse. Eftersom inte föreningen fått ihop en valberedning kan nomineringar ske på mötet.

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmötet, kan lämna in en motion som skall vara styrelsen tillhanda senast 30 december 2019.

Välkomna!
Styrelsen

Kallelse årsmöte 2019, med dagordning

Årets sista arbetsdag – lördag den 10 november

Nu stundar årets sista arbetsdag och förhoppningsvis  blir vi många som träffas lördagen den 10 november klockan 11.00 och gör en insats för oss och vår hamn.

Ett antal arbetsmoment skall utföras även denna dag. Bland annat skall vi:

 • stänga toalettvagnen för säsongen
 • stänga av vattnet,  blåsa ut allt vatten ur ledningarna
 • plocka in alla vattenslangar,
 • ställa in bord och bänkar, sopborstar samt våra bagagevagnar,
 • städa upp i miljöstationen, slänga ris i avsedd hög
 • stöldmärka stöttor
 • grilla korv och koka kaffe
 • pricka av båtar på hamnplanen
 • låsa elskåpen
 • röja sly utmed vägen,

Det är bra om du har med dig arbetshandskar och du som har en röjsåg och/eller motorsåg är det tacksamt om du tar med denna/dessa.

Vi vill påminna om att vi i våra Ordningsregler har regeln att alla medlemmar skall delta i minst en arbetsdag per år. Annars debiteras en avgift på 1.000 SEK.

Samling vid klubbstugan kl. 11.00 .

Välkomna allesammans!

Arbetsdag söndag 14 oktober

På söndag har vi årets fjärde arbetsdag. Som vanligt har vi många arbetsmoment som skall utföras. Här följer exempel på dem:

 • rensa ogräs och växter på hamnplan och parkeringar
 • samla in ris och grenar och lägga i avsedd hög
 • förbereda våra perenna blommor inför vintern
 • inolja stöttornas hattar, stöldmärka stöttorna
 • sjömätning inför G-bryggan
 • översyn av miljöstationen
 • planering av nya platsen för grinden
 • sortering och inventering av vårt lager av bommar
 • montera vattenposter på hamnplanen

Medtag gärna lämpliga trädgårdsverktyg och oömma kläder.
Vi samlas nu på söndag den 14 oktober kl 11.00.

Välkomna!