Planerade arbetsdagar våren 2019

Planerade arbetsdagar beslutade av årsmötet 2019-02-03.

Vi är en ideell förening. Därför är det viktigt att du kommer och hjälper till på någon av våra arbetsdagar. Inför varje arbetsdag planeras aktiviteter som bör utföras just denna dag.

 • Lördag den 6 april
 • Söndag den 28 april
 • Lördag den 15 juni + Hamnfest!

Alla är varmt välkomna och alla insatser bidrar till att vi får en trivsammare hamn.

Kallese till årsmöte 2019

Kallelse till WMY Hamnförenings årsmöte

Tid: Söndag 3 februari 2019, kl 15.00 – 18.00
Registrering från kl. 14.30
Plats Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda
Förtäring Kaffe/te/mjölk och smörgås

Årsmötet sker tidigt i år, eftersom en del beslut behöver vara klara tidigt på året och som skall fattas av årsmötet.

Anmälan sker till: sekreterare@wmy.se.
Uppge namn, båtplatsnummer och antal personer som kommer.

WMY skickar ut faktura på medlemsavgiften till alla medlemmar i början på januari 2019. För att rösta måste medlemsavgiften vara betald innan årsmötet.

Vi kommer att på hemsidan www.wmy.se lägga ut verksamhetsberättelse, information om planerade investeringar för 2019 och förslag till ny styrelse. Eftersom inte föreningen fått ihop en valberedning kan nomineringar ske på mötet.

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmötet, kan lämna in en motion som skall vara styrelsen tillhanda senast 30 december 2019.

Välkomna!
Styrelsen

Kallelse årsmöte 2019, med dagordning

Årets sista arbetsdag – lördag den 10 november

Nu stundar årets sista arbetsdag och förhoppningsvis  blir vi många som träffas lördagen den 10 november klockan 11.00 och gör en insats för oss och vår hamn.

Ett antal arbetsmoment skall utföras även denna dag. Bland annat skall vi:

 • stänga toalettvagnen för säsongen
 • stänga av vattnet,  blåsa ut allt vatten ur ledningarna
 • plocka in alla vattenslangar,
 • ställa in bord och bänkar, sopborstar samt våra bagagevagnar,
 • städa upp i miljöstationen, slänga ris i avsedd hög
 • stöldmärka stöttor
 • grilla korv och koka kaffe
 • pricka av båtar på hamnplanen
 • låsa elskåpen
 • röja sly utmed vägen,

Det är bra om du har med dig arbetshandskar och du som har en röjsåg och/eller motorsåg är det tacksamt om du tar med denna/dessa.

Vi vill påminna om att vi i våra Ordningsregler har regeln att alla medlemmar skall delta i minst en arbetsdag per år. Annars debiteras en avgift på 1.000 SEK.

Samling vid klubbstugan kl. 11.00 .

Välkomna allesammans!

Arbetsdag söndag 14 oktober

På söndag har vi årets fjärde arbetsdag. Som vanligt har vi många arbetsmoment som skall utföras. Här följer exempel på dem:

 • rensa ogräs och växter på hamnplan och parkeringar
 • samla in ris och grenar och lägga i avsedd hög
 • förbereda våra perenna blommor inför vintern
 • inolja stöttornas hattar, stöldmärka stöttorna
 • sjömätning inför G-bryggan
 • översyn av miljöstationen
 • planering av nya platsen för grinden
 • sortering och inventering av vårt lager av bommar
 • montera vattenposter på hamnplanen

Medtag gärna lämpliga trädgårdsverktyg och oömma kläder.
Vi samlas nu på söndag den 14 oktober kl 11.00.

Välkomna!

Saknar du faktura, serviceavtal eller information?

All vår korrespondens sköter vi via mail eller vår hemsida. Därför är det viktigt att vi har din aktuella mailadress och hela vår verksamhet bygger på att vi solidariskt betalar de fakturor som WMY skickar ut.

Vi har nu skickat ut fakturor men alla är inte betalda och då smyger det in en oro att vi kanske inte har din aktuella mailadress. Vänligen kolla även din skräpkorg då våra mail kan ha hamnat där.

Uppdatering av dina kontaktuppgifter gör du enklast via formuläret Uppdatera dina medlemsuppgifter här.

Arbetsdagen den 16 juni

På lördag samlas vi kl 11.00 vid klubbstugan. Vi kommer att ha ett antal arbetsuppgifter såsom märkning av stöttor, montera räddningsstegar, städa, rensa ogräs, tvätta bryggor, mäta djup, mm. Hamnen kommer även att piffas upp med blommor.

Kl 17.30 samlas vi åter vid klubbstugan för ett glas bubbel – för att sedan ha invigningsfest.

Mer information  hittar du i “Sommarbrev nr 4” som skickades ut den 9 juni.
(Alla nyhetsbrev hittar du i Dokumentarkivet)

Tack alla WMY-are för en ny insats i söndags!

Vi var 69 personer som bidrog till att få ordning på vår hamn. Denna gång var det grenar och ris som lades i avsedd container, uppstart av bryggtvätt, slyröjning, plock av skräp, inventering av bryggor, fakturering, påskrift av serviceavtal, vattenkransbyte, uppsättning av sopborstar, tvätt av klubbstugans altan, tvätt och framställning av bord och bänkar, montering av vattenslangar, grillning, utfodring, mm.

Vi hade lite otur då strömmen var borta till strax efter kl 13.00, Henrik Linusson var tvungen att hastigt åka på jobb, strul med utskrift av serviceavtalen och vi försökte fylla fel lastbil med skräp. Men vädret och humöret var på topp!

Nyckeln till toalettvagnen är återfunnen.

Alla med nyttjanderätt till båtplats, skall skriva på serviceavtalet och vi kommer att maila ut det. Mobilnumret till grinden är inte bytt pga att vi skall skaffa ett nytt nummer, vi återkommer.

Nästa arbetsdag är lördagen den 16 juni då vi även har invigningsfest.

Tillsammans bygger vi en säker, trygg och trivsam hamn!

/ Jan-Peder

Arbetsdag två – söndag 22 april

Hej alla WMY-are!

Dags för ny arbetsdag. Söndagen den 22 april kl 11.00 träffas vi vid klubbstugan.

Vår första arbetsdag var fantastisk – vilken glädje, energi och uppslutning!
Vi var 96 entusiastiska WMY-are som arbetade frenetiskt i lördags och vi fick gjort mycket på den lista vi satt upp.
Det saknas inte arbetsuppgifter denna dag, se listan nedan. Vi har en hel del som vi skall få gjort och det är så positivt att så många har visat intresse av att delta.

Planerade arbetsmoment är:

 • Närvaroregistrering, då alla medlemmar skall delta på minst en arbetsdag
 • Lägga ris och grenar i uppställd container
 • Rensa ogräs
 • Tvätta bryggor
 • Byta vattenkopplingar, på hamnplan
 • Rensa sly, mesta delen klart
 • Skriva på Serviceavtal
 • Rengöra och ställa fram bord och bänkar
 • Tvätta altanen
 • Montera sopborstar vid varje brygga

Genomförda arbetsmoment:
Vårstäda klubbstuga och toalett, smörja hattar, märka båtstöttor, påbörja arbetet med nya sanitetshuset, inventera räddningsstegar, iordningsställa bagagevagnarna, hissa WMY-flaggan, montera vattenslangar på bryggorna och hamnplan.

Som vanligt är det jättebra om du tar med dig utrustning för de arbetsmoment som du har tänkt delta i. Detta i form av spade, kratta, räfsa, spett, sekatör, såg, hammare, skruvdragare, borrmaskin, hink, diskhandskar, handskar, kofot, motorsåg, röjsåg, etc.

Tanken är att vi på plats kommer att dela upp oss i grupper som ansvarar och arbetar med de olika arbetsmomenten. Det vi inte hinner med fortsätter vi med den 16 juni.
WMY kommer att hålla med allt förbrukningsmaterial, såsom rengöringsmedel, olja, etc.

Vid lämplig tid tar vi en paus, äter, dricker och umgås. Trivselgruppen har lovat att även denna gång utfordra oss.

Är det så att du vill skänka verktyg så tar WMY tacksamt emot alla bidrag.

Nu hoppas jag att vi träffas den 22 april och tillsammans gör en god insats för oss själva och vår hamn.
Tillsammans bygger vi en säker, trygg och trivsam hamn!

Jan-Peder
Ordförande i WMY