Årets första arbetsdag – arbetsuppgifter


Arbetsdag – Lördagen den 6 april

Kl 10.00 träffas vi vid klubbstugan
(Extra föreningsmöte ca 13.00)

Nytt för i år är att vi skall anmäla oss, detta för planering av arbetsmoment och korv. Anmäl ditt deltagande här på hemsidan:
Anmälan till arbetsdag 6 april

Vi har en hel del som vi skall få gjort och det är så positivt att så många har visat intresse att ställa upp och göra en insats för vår hamn. Planerade arbetsmoment är:

 • Hissa WMY-flaggan
 • Närvaroregistrering, då alla medlemmar skall delta på minst en arbetsdag
 • Vårstäda klubbstugan
 • Vårstäda toalettvagnen
 • Rensa ogräs och plocka upp skräp
 • Tvätta rent bryggor från fågelskit
 • Ta ner träd som står i vägen för servicehus
 • Ta ner träd som behöver bort innan spolplattan ska anläggas
 • Installera vattenkopplingar på hamnplan
 • Montera vattenslangar på bryggorna och hamnplan
 • Iordningställa och ställa ut bagagevagnar

Som vanligt är det jättebra om du tar med dig utrustning för de arbetsmoment som du har tänkt delta i. Detta i form av spade, kratta, räfsa, spett, sekatör, såg, hammare, skruvdragare, borrmaskin, hink, diskhandskar, handskar, kofot, motorsåg, röjsåg, etc.

Tillsammans bygger vi en säker, trygg och trivsam hamn!

Jan-Peder
Ordförande i WMY


Kallelse och stadgeändringar mm hittar du i Dokumentarkivet

Medlemsförmåner via medlemskort

Via Västkustens Båtförbund och Båtunionen har du som medlem en del medlemsförmåner och rabatter.

Du som inte hämtat ditt medlemskort på årsmötet kan hämta det på någon av vårens arbetsdagar. (Lördag 6 april, söndag 28 april eller lördag 15 juni)

Medlemskortet behöver visas upp för att kunna ta del av dessa rabatter.

Som medlem i WMY Hamnförening blir du automatiskt medlem i Båtunionen och Västkustens Båtförbund.

Du hittar mer information om medlemsförmåner och rabatter via länkarna nedan.

Båtunionen – medlemsförmåner
(https://batunionen.se/batklubbssupporten/medlemsformaner/)

Västkustens Båtförbund- Aktuella erbjudanden
(http://vastkustensbf.se/Erbjudanden/Aktuella%20erbjudanden.htm)

Påminnelse – Arbetsdag 6 april + Extra föreningsmöte

Lördag den 6 april håller vi årets första arbetsdag. I samband med denna hålls ett extra föreningsmöte med anledning av stadgeändringar beslutade av årsmötet den 3 februari.

Kallelse till föreningsmötet kommer att skickas ut inom kort. Mer information om arbetsdagen med planerade arbeten/aktiviteter osv kommer att publiceras på hemsidan.

Ny starttid: 10.00 (samling vid klubbstugan)

OBS! Anmäl dig till arbetsdag via hemsidan

Anmälan till arbetsdagar skall i fortsättningen göras via hemsidan.

Fyll i formuläret Anmälan till arbetsdag den 6 april och ange ditt namn, båtplats och antal personer som kommer.

Är du nyfiken på vilka som anmält sig kan du se det på sidan Anmälda deltagare på arbetsdag 6 april. (Just nu är 48 personer anmälda)

En ny post i menyn “Medlemmar” visar “Anmälantill aktiviteter”. Där hittar du länkar till såväl anmälningsformulär som antal anmälda.