Miljö

Bild av svan

WMY's miljögrupp arbetar med att utveckla och uppdatera vår miljöpolicy inför 2020-talet.

Här kan du ladda ned och läsa våra miljöregler:

Miljöregler
Environmental regulations

Nyheter från SMHI – Tema – Havsmiljö i kust och hav

It is of common consensus in the ocean acidification community that the increase of atmospheric CO2 is the main driving force of the downwards pH trends in the worlds oceans. In the stations surrounding Sweden, that is most probably the main underlying factor as well, however the rate of change differs from the oceanic rates and there are different rates of change at different depths and different seasons. To investigate further, four monitoring stations with long time series of pH data in the Kattegat and the Baltic Proper have been analysed both for trends and what the main drivers of… [...]

För att skapa en bättre förståelse kring effekterna av klimatförändring i Östersjöregionen publicerar forskningsnätverket Baltic Earth och HELCOM ett faktablad om klimatförändring i och omkring Östersjön. [...]

SMHI ska tillsammans med Svensk Nationell Datatjänst (SND) starta ett projekt för att öka tillgången på nationell marin data samtidigt som datan blir både bättre och enklare att använda. Som beslutsunderlag bidrar datan till att rätt insats sätts in på rätt plats med målet att förbättra havsmiljön. [...]

Inte sedan vintern 2010-2011 har Bottenviken blivit helt istäckt så pass tidigt som nu, redan den 10 januari. Visserligen blir denna den nordligaste av våra havsbassänger helt istäckt de allra flesta vintrar, men det sker vanligtvis inte förrän i februari.  [...]

SMHI har analyserat hur havsisförhållandena i svenska farvatten kan komma att förändras under kommande årtionden. Analyserna visar att framtidens isvintrar i medeltal blir både kortare och lindrigare avseende isutbredning och isens tjocklek. Analyserna visar även en fortsatt stor variation från år till år. Inga isfria vintrar syns i de framtidsscenarier som SMHI har analyserats. [...]