Miljö

Bild av svan

WMY's miljögrupp arbetar med att utveckla och uppdatera vår miljöpolicy inför 2020-talet.

Här kan du ladda ned och läsa våra miljöregler:

Miljöregler
Environmental regulations

Nyheter från SMHI – Tema – Havsmiljö i kust och hav

I norra Bottenviken var det ovanligt lågt vattenstånd och de nordligaste stationerna fick nya minimirekord för december. På Bottenhavet var det ovanligt höga signifikanta våghöjder och vid Finngrundet noterades en tangering av decemberrekordet. På många platser var december den kallaste på 10 år och i mitten av månaden tog istillväxten fart. Ytvattentemperaturerna sjönk med omkring 3 grader under månaden. [...]

Månadsmedlen för vattenstånden var något över vad som är normalt för en oktobermånad. Sjösprång observerades på Kattegatt i samband med en frontpassage. Signifikanta våghöjder över 3 meter noterades både på de västra och östra farvattnen, den högsta på 4,2 meter registrerades vid Väderöarna. Flera stationer noterade oktoberrekord för ytvattentemperatur och det var en långsam avkylning under månaden. [...]

SMHI tar reda på hur havet mår genom miljöövervakning till havs. Efter varje utfärd med U/F Svea visar SMHI hur det står till i haven runt Sverige. För att öka synligheten och därmed nyttan av SMHIs havsmiljöarbete, lanseras nya två nya webbsidor. Den ena är webbsida för den månadsvisa rapporten från utsjöprovtagningen med fartyget Svea presenteras. Den andra är en ny samlingssida för allmänheten som heter ”Hur mår havet”, där de senaste resultaten från Svea presenteras på ett överskådligt och mer förklarande sätt.  [...]

Förra veckan kunde säsongens första is ritas ut på kartan över havsis och ytvattentemperatur. Isen började som normalt att lägga sig i inre skyddade vikar i norra Bottenviken men det krävdes en del tid att hitta rätt observationsunderlag för att se isen. Idag kan vi tydligare se nyisen då områdena har brett ut sig. [...]

Meteorologerna på SMHI har den senaste veckan haft fullt upp med säsongens första snöfallsvarningar i söder, medan oceanograferna har det betydligt lugnare på varningsfronten. Idag slås rekordet i längsta period utan varning för högt vattenstånd i havet. [...]