Miljö

Bild av svan

WMY's miljögrupp arbetar med att utveckla och uppdatera vår miljöpolicy inför 2020-talet.

Här kan du ladda ned och läsa våra miljöregler:

Miljöregler
Environmental regulations

Nyheter från SMHI – Tema – Havsmiljö i kust och hav

Sedan 2008 har SMHI genomfört återkommande analyser av syresituationen i Östersjöns djupvatten. I årets rapport bekräftar SMHI att syreförhållandena fortsatt är allvarliga. Både andelen områden med total frånvaro av syre och andelen områden med syrebrist har ökat. [...]

Isvintern 2022-2023 tog slut i söndags efter en rätt snabb avsmältning av den sista isen. Istillväxten varierade under vintern. Kyla i december samt i mars bidrog till att bygga på istäcket och så pass sent som den 12 mars noterades årets maximala isutbredning med 81 000 kvadratkilometer. Då var framför allt Bottenviken och Norra Kvarken täckta med is, medan det var mest skärgårdar och kustområden som hade is längre söderut. [...]

Lotta Fyrberg, senior expert inom oceanografi vid SMHI, är vald som Co-Chair i IODE, ett program under IOC, FNs kommission för havsfrågor. "Utnämningen är naturligtvis en stor ära som kommer i en spännande tid. Uppdraget känns inspirerande och viktigt, särskilt med tanke på FNs årtionde för havsforskning som lyfter havens betydelse för hela världen. Utnämningen är också ett internationellt erkännande för SMHI och Sverige som tillförlitliga aktörer med state-of-the-art insatser inom oceanografisk data management", säger Lotta Fyrberg. [...]

Det var små variationer av vattenståndet under månaden. Det högsta vattenståndet observerades på västkusten. Det lägsta noterades både på västkusten och Bottenviken. Våghöjderna var små under månaden och det var endast på Östersjön som den signifikanta våghöjden steg över 3 meter. Isutbredningen under april var något över medel för de senaste 10 åren. Ytvattentemperaturerna var i stort sett normala förutom Finngrundet som hade något lägre än det normala. [...]

Nu är det första avsnittet av SMHI-poddens nya säsong ”Havet i förändring” släppt. I fyra avsnitt kommer du som är intresserad av hav och havsmiljö att kunna lära dig mer om till exempel invasiva arter, övergödning och hur havet påverkas av klimatförändringarna. [...]