Miljö

Bild av svan

WMY's miljögrupp arbetar med att utveckla och uppdatera vår miljöpolicy inför 2020-talet.

Här kan du ladda ned och läsa våra miljöregler:

Miljöregler
Environmental regulations

Nyheter från SMHI – Tema – Havsmiljö i kust och hav

Havsströmmar, salthalt och temperatur – både vid havsytan och vid havsbotten – är några av de parametrar som påverkas av havsbaserad vindkraft. Dessutom påverkas havet långt utanför själva vindkraftsparken när vindkraftsverken är i drift. Det visar de första resultaten av en modellstudie som SMHIs oceanografiska forskare nu genomför på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. De slutgiltiga resultaten presenteras våren 2024 och kommer vara en del av underlagen till de svenska havsplanerna. [...]

Den stora väderhändelsen i oktober var när stormen Babet passerade. Detta resulterade i högt vattenstånd på de södra farvattnen med ett nytt maximirekord för Simrishamn. Höga vågor noterades under månaden både på de östra och västra farvattnen. Ytvattentemperaturerna sjönk under månaden och ett nytt minimumrekord för Landsort noterades. I de nordligaste vikarna observerades så pass mycket nyis att den kunde ritas in i iskartan. Sedan 1990 har det inklusive detta år bara hänt fyra gånger före 1 november. [...]

Hösten var mild och det tog tid att kyla av ytvattnet. Den första isen observerades den 17 november och det dröjde sen till 28 maj, innan det åter var helt isfritt. Utbredningen under vintern var dock oftast beskedlig och den maximala isutbredningen uppmättes den 12 mars till 81 000 kvadratkilometer. Detta är att betrakta som en lindrig isvinter med avseende på maximal isutbredning. Som så ofta under milda vintrar så dominerar sydvästliga vindar, vilket gav en större ispåverkan mot den finska sidan av Bottenviken och Norra Kvarken.  [...]

Cykloner längs USA:s östkust, smältande havsisar, arter som riskerar att dö ut för att de inte kan anpassa sig till varmare vatten, syrefattiga bottnar, stigande havsnivå, ett hav som inte längre kan lagra lika mycket koldioxid och nya transportvägar för sjöfarten. Det är några exempel på effekter av havets allt högre temperatur. Men vilken betydelse har havstemperaturen för klimatförändringen och hur påverkar isutbredningen i Arktis och Antarktis klimatförändringen i Sverige och världen? Tre av SMHIs oceanografiska forskare förklarar hur det hänger ihop. [...]

I mitten av månaden observerades det näst högsta vattenståndet för Göteborg i september sedan mätningarna startade där. Vid samma tidpunkt var det även höga vågor på Östersjön. Sommarvärme i början av månaden gjorde att ytvattentemperaturerna i de södra delarna steg. Men under månadens andra halva började ytvattentemperaturerna att avta. [...]