Miljö

Bild av svan

WMY's miljögrupp arbetar med att utveckla och uppdatera vår miljöpolicy inför 2020-talet.

Här kan du ladda ned och läsa våra miljöregler

Miljöregler 2020-06-15 Environmental regulations 2020-06-15

Nyheter från SMHI – Tema – Havsmiljö i kust och hav

Årets cyanobakterieblomning har börjat. Det visar satellitdata från SMHIs övervakningssystem ”Baltic

It is of common consensus in the ocean acidification community that the increase of atmospheric CO2

Vattenståndet höll sig mestadels omkring det normala. Den högsta +112 cm samt lägsta observationen -

Årets summerade utflöde var mindre än medelvärdet för perioden 1977-2018. Under 2019 skedde tre infl

Den 4-8 maj deltar tusentals forskare från hela världen i EGU2020: Sharing Geoscience Online, som bl