Miljö

Bild av svan

WMY's miljögrupp arbetar med att utveckla och uppdatera vår miljöpolicy inför 2020-talet.

Här kan du ladda ned och läsa våra miljöregler:

Miljöregler
Environmental regulations

Nyheter från SMHI – Tema – Havsmiljö i kust och hav

Under månaden passerade flera lågtryck med sydvästliga vindar vilket ledde till att månadsmedlen för vattenstånden hamnade över det normala. Det högsta vattenståndet inträffade i samband med stormen Louis. Samma storm gav även upphov till höga vågor längs västkusten. En kall period under första delen av februari ledde till att årets maximala isutbredning inträffade den 12 februari. Från mitten av månaden tryckte mild luft på söderifrån och i slutet av månaden hade isutbredningen minskat till hälften. [...]

Det var små variationer i vattenståndet under månaden. Det högsta vattenståndet observerades i Uddevalla och det lägsta i Kalix. Den signifikanta våghöjden steg över 3 meter både på de östra och västra farvattnen. Kyliga perioder under månaden gjorde att avsmältningen av kvarvarande is i norr gick långsamt. Uppvärmningen av ytvattnet i norr gick också långsamt medan några varma perioder i söder höjde ytvattnet där. [...]

Det var små variationer i vattenståndet under månaden, de högsta och lägsta observerades i Uddevalla. De högsta vågorna observerades på de östra farvattnen där de steg över 4 meter. Isläget var mycket stationärt och det var i stort sett detsamma i början som slutet av månaden. Det var inga större förändringar i ytvattentemperaturen heller. Det var bara havet i väster som visade på en svag ökning. [...]

Bättre studier av områdena där hav möter land, det är projektet LandSeaLots övergripande mål. Målet ska nås genom att integrera och utöka de observationsinsatser som redan finns: både fältobservationer, satellitobservationer, modellering och medborgarforskning. Genom att utöka antalet observationer i kustnära områden ges bättre förutsättningar för välgrundade beslut som i sin tur bidrar till att ge kustområdena fortsatt möjlighet att blomstra även på lång sikt. [...]

Under månadens första halva var vädret mestadels högtrycksbetonat och vattenstånden närmade sig det normala. Under månadens andra halva passerade flera lågtryck med högt vattenstånd och även höga vågor som följd. Vid Brofjorden noterade den relativt korta mätserien ett nytt januarirekord för platsen. Kyligt väder gjorde att isen växte stadigt både i norr och i söder. Kring den 20 bröts kylan i söder och isen nöttes sakta ned av både plusgrader, vind och regn. Ytvattentemperaturerna hamnade under det normala för månaden. [...]