Miljö

Bild av svan

WMY's miljögrupp arbetar med att utveckla och uppdatera vår miljöpolicy inför 2020-talet.

Här kan du ladda ned och läsa våra miljöregler:

Miljöregler
Environmental regulations

Nyheter från SMHI – Tema – Havsmiljö i kust och hav

Klimatförändringen håller på att förändra våra hav. I en ny studie visar forskare från bland annat SMHI att framtida förändringar i vattentemperatur, salthalt och isutbredning kan komma att påverka marina ekosystem och arter lika mycket som all annan miljöpåverkan sammantaget. Därför måste man ta hänsyn till effekterna av klimatförändringen när man bestämmer fiskekvoter och utsläppsmål för miljöförstörande ämnen eller planerar för hur havet ska användas i framtiden. [...]

Årets högsta vattenstånd observerades vid tre separata tillfällen, där Uddevalla i fjordsystemet innanför Orust och Tjörn uppmätte 95 cm över medelvattenståndet* i januari, mars och oktober. Det är den blygsammaste årshögstanoteringen under detta århundradet, närmast var 2010 då Kungsvik hade +98 cm som årshögsta. Årets lägsta vattenstånd inträffade i mitten av januari då Skanör i södra Öresund noterade -96 cm. Förra gången som både högsta och lägsta vattenstånd under samma år var mindre än en meter från medelvattenståndet var 1974. I de östra havsområdena noterades de lägsta och högsta vattenstånden längst i norr, Kalix i Bottenviken hade -67 cm i… [...]

Endast vid två tillfällen under året uppmättes signifikanta våghöjder* högre än fem meter. Högst nådde vågorna vid Väderöarna på västkusten, där en signifikant våghöjd om 6,5 meter noterades den 22 januari. Även den 9 april bjöd på vågor över fem meter vid både Brofjorden och Väderöarna. Därefter var det inga fler vågor över fem meter på svenska farvatten. Riktigt höga vågor var inte särskilt vanligt förekommande under 2021. Förutom på de ovan nämnda datumen uppmättes vågor över fyra meter endast vid ytterligare fyra tillfällen under året. [...]

Representanter från SMHI, HaV, Regeringskansliet, Formas och SLU fick under ett par dagar i april samlas ombord R/V Svea under en expedition, för att få insyn i SMHIs viktiga arbete inom miljöövervakningen. De fick även möjlighet att träffas och diskutera gemensamma frågor, samtidigt som de fick uppleva forskningsfartyget med besättning i aktion.    [...]

Stora svängningar i vattenstånden noterades på flera platser under januari. De högsta och lägsta vattenstånden observerades i samband med stormen Malik i slutet av månaden. Signifikanta våghöjder över 4 meter observerades på samtliga mätplatser. Under månadens första 10 dygn var det kallt i norr och hela Bottenviken blev i stort sett täckt med tunn is. Men sedan blev det milt och blåsigt väder varvid isen bröts upp. Ytvattentemperaturerna var något högre än det normala i Bottenhavet och Östersjön. [...]