Dokument från årsmötet den 3 februari

Nu finns protokoll och övriga dokument från årsmötet den 3 februari publicerade i Dokumentarkivet.

Här hittar du nu förutom protokoll, verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport, även beslutad investerings- och verksamhetsplan för 2019.

(OBS! Du behöver vara inloggad för att komma åt Dokumentarkivet och dessa dokument)

Protokoll WMY Årsmöte 2019-02-03

Ekonomisk rapport Årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 20180312 - 20190202

Investeringsplan 2019

Verksamhetsplan 2019

Planerade arbetsdagar våren 2019

Planerade arbetsdagar beslutade av årsmötet 2019-02-03.

Vi är en ideell förening. Därför är det viktigt att du kommer och hjälper till på någon av våra arbetsdagar. Inför varje arbetsdag planeras aktiviteter som bör utföras just denna dag.

  • Lördag den 6 april + Extra föreningsmöte
  • Söndag den 28 april
  • Lördag den 15 juni + Hamnfest!
Arbetsdagar samlas vi vid klubbstugan kl 10.00.

Alla är varmt välkomna och alla insatser bidrar till att vi får en trivsammare hamn.