Stugregler

Regler för användandet av WMY’s klubbstuga.

  • Klubbstugan är avsedd för att medlemmarna inom WMY ska kunna träffas och enskild medlem ska kunna använda vid besök på marinan.
  • Under den kalla säsongen är stugan uppvärmd med grundvärme till c:a 14°. Om du ställer upp värmen under vistelsen, skall den sänkas tillbaka till c:a 14° innan du lämnar stugan.
  • I klubbstugan finns under båtsäsongen tillgång till vatten. Det är avstängt under vinterperioden vid risk för frost. Avloppet fungerar dock utom vid extrem kyla.
  • Möjlighet finns att koka kaffe, värma mat samt att äta denna i lokalen.
  • Se till att sladdarna till vatten- och kaffekokare samt spisplatta är utdragna innan du lämnar stugan.
  • För allas trevnad se alltid till att lokalen är städad och i trivsamt skick.
  • Töm alltid papperskorg och släng ev. matrester och dylikt.
  • Dörren är försedd med kodlås. Koden hittar du på medlemssidorna - och den ändras regelbundet.
  • Behöver du låna lokalen för annat ändamål så kontakta styrelsen.
  • Om du finner att något är trasigt eller inte fungerar korrekt skall du anmäla detta omgående till föreningen. > Felanmälan

Mer information om klubbstugan hittar du på medlemssidorna, se menyn medlemmar.