Påminnelse – Höstens arbetsdagar

Anmäl ditt deltagande på någon av höstens två återstående arbetsdagarna.

Söndag den 25 september
Lördag den 12 november

Vi samlas utanför klubbstugan kl.10.00.

Trivselgruppen bjuder på skaffning som vanligt.

Glöm inte att anmäla dig till sekretariatet när du kommer, så noteras ditt deltagande på arbetsdagen.

Anmälan hittar du som vanligt under menyn Medlemmar. ( De båda datumen ovan är länkade till resp anmälningsformulär)

Boka vinterförvaring 2022/23

Bokningsformulär för bokning av vinterförvaring kommer att publiceras i slutet av augusti.

Du hittar formuläret under menyerna Hamnen > Boka vinterförvaring eller Kontakt > Boka vinterförvaring.

Mer information om vinterförvaring hittar du under Hamnen > Vinterförvaring och Hamnen > Boka vinterförvaring

Välkommen på årets hamnfest!

Lördagen den 20 augusti ställer vi till med hamnfest! Det var några år sedan vi kunde göra det…

Alla WMY-medlemmar med “båtfamiljer” är välkomna!  Anmäl dig här på hemsidan senast den 16 augusti.

Vi samlas kl 18.00 och tar en välkomstdrink samtidigt som vi tänder upp grillarna.
WMY bjuder på fördrink, grillbiten, potatissallad, sallad och kaffe.

Medtag dryck och ett gott humör.

Datum: Lördag 20 augusti
Tid: Samling med fördrink kl 18.00

Ange i formuläret hur många av er som är barn – och om ni vill ha alternativ mat till den grillade köttbiten.

>>Anmäl dig här <<

Kontakt: ordforande@wmy.se

Påminnelse – arbetsdag 24 april

Anmäl ditt deltagande till årets första arbetsdag den 24 april så att vi kan planera dagen på ett bra sätt.

Samling vid klubbstugan kl 10.00

Anmälan gör du här på hemsidan >> Anmälan om deltagande den 24 april

Är du nyfiken på vilka som anmält sig – eller osäker på om du redan anmält dig? Du hittar listan med anmälda här >> Antal anmälda 24 april

Nästa arbetsdag blir den 11 juni då vi även ställer till med hamnfest på kvällen. Mer information kommer..

Hamnfest den 11 juni

Efter ett par år med pandemi planerar vi nu en hamnfest lördagen den 11 juni. Mer detaljer om festen kommer att publiceras här på hemsidan längre fram.

Preliminär starttid 18.00 – 18.30

Du kommer inom kort att kunna anmäla dig till festen här på hemsidan.

Välkomna alla goa WMY-are med båtfamiljer!

 

 

Anmäl deltagande på vårens arbetsdagar

Nu kan du anmäla deltagande på någon av vårens arbetsdagar. Söndag den 24 april eller lördag den 11 juni.

Vi samlas som vanligt kl 10.00 utanför klubbstugan.

Du hittar anmälningsformulären via menyn Medlemmar > Arbetsdagar.

Om du är nyfiken på vilka som anmält sig. Eller om du är osäker på om du anmält dig – kan du själv se detta via sidorna “Anmälda till arbetsdag  X ” som du hittar  under menyn > Medlemmar > Arbetsdagar.

Påminnelse årsmöte 2022

Du hittar mer information om mötet och möteshandlingar här >> Årsmöte 2022

Datum: 28 mars 2022
Tid: 19.00
Mötet sker även i år digitalt, logga in på mötet i god tid. (öppet from 18.30)

Anmäl dig till mötet : >>  Anmälan

Även i år kommer röstning ske digitalt här på hemsidan. Röstningsformuläret kommer att öppnas så snart vi har publicerat alla möteshandlingar, inkl revisionberättelsen

På sidan Årsmöte 2022 samlar vi all information om mötet, dokument och länkar till anmälan, röstformulär osv

Strömavbrott

Hamnen har under tre dagar drabbats av flera strömavbrott.

En elfirma har hjälpt oss att se till att säkringarna har bytts ut.

Vår misstanke är att elnätet har blivit överbelastat, varvid säkringen har gått.

Vi ber alla båtägare att säkerställa att maximal förbrukning 500 W i båten. Ingen värmekälla är tillåten, undantaget frostvakt.

En allvarlig följd av strömavbrotten är att den inre grinden inte blir låst.

Således uppmanas alla att följa restriktionen på maximal elförbrukning på 500 W.

Vi kommer så snart som möjlighet ges, kolla upp orsaken till avbrotten.

Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2022-03-28

Datum:    Måndag 28 mars 2022

Tid:          Klockan 19.00 – 21.00

Plats:       Digitalt via länk som meddelas senare

 

Digitalt årsmöte

Även i år kommer vi att ha ett digitalt möte.

All information rörande instruktioner för årsmötet och röstningsförfarandet mailas ut i början på mars.

På hemsidan publiceras verksamhetsbe­rättelse, verksamhetsplan, Valberedningens förslag till funktionärer, mm.

Mötet kommer vara ett ”tyst möte” och enbart vara en avrapportering och beslut utifrån tidigare röstningar.

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

Välkomna!

Styrelsen

 

 

Dagordning: Årsmöte 2022-03-28

 

1.     Fastställande av röstlängd för mötet

2.     Fråga om mötet är behörigen utlyst

3.     Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5.     Fastställande av dagordning

6.     Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

7.     Revisorernas berättelse

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9.     Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret

10.   Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år

11.   Fastställande av serviceavgifter för innevarande år

12.   Fastställande av arvoden för styrelsens medlemmar

13.   Fastställande av nivåer för attestregler

14.   Val av ordförande för ett år

15.   Val av vice ordförande för två år (sker udda år)

16.   Val av sekreterare för två år (sker jämna år)

17.   Val av kassör för ett år (normalt sker udda år)

18.   Val av ytterligare fyra ledamöter samt en suppleant på ett år

19.   Val av en revisor för två år (sker jämna år)

20.   Val av valberedning

21.   Övriga val

22.   Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

23.   Styrelsen har mandat att inom styrelsen utse eventuella vakanser