Felanmälan

Hamnområde och bryggor

Här kan du göra en felanmälan om du finner något i hamnen, eller på bryggorna som behöver åtgärdas eller inte fungerar.

Skicka ett meddelande som beskriver felet till felanmalan@wmy.se
- eller använd formuläret nedan.


Hemsidan

Ansvarig för hemsidan är Gabriella Wingård
Fel på hemsidan, länkar som inte fungerar, stavfel eller annat som behöver åtgärdas - skicka ett meddelande till
webmaster@wmy.se.