Administrativa gruppen behöver din hjälp

 

Är du medlemmen som vill hjälpa till med våra administrativa uppgifter?

WMY är en ideell förening och vi behöver nu bli fler som arbetar med vår administration.

Idag arbetar gruppen bl a med: medlems- och kundregister, bryggplatser, båtar på land, fakturering, betalningspåminnelser, besvarar inkommande e-post,  behörigheter till grindarna och hemsidan.

I princip all administration, såväl fakturering som kommunikation sker digitalt. Du behöver med andra ord ha viss datorvana. Erfarenhet av administrativt arbete eller ekonomi är givetvis en fördel.

 

Anmäl ditt intresse till vår kassör Kjell Erneman 0707-414655 kassor@wmy.se
eller vår ordförande Jan-Peder Eliasson 0703-240510 ordforande@wmy.se 

 

Uppdatering – Wifi-nätverket i marinan

Nu är vårt nya Wifi-nätverk färdiginstallerat och finjusterat. Detta betyder att Wifi:n nu har full täckning på alla bryggor samt i WMY-stugan.

Vi  tackar Lasse Bångstad – och Anna-Carin med flera för deras arbete med att bygga upp och installera detta åt oss medlemmar.

Information om inloggning till nätverket hittar du på sidan “Wifi och kameror i marinan“.
(Sökväg: Meny > Medlemmar > Medlemsinformation… > Wifi och kameror i marinan)

Där finns också instruktioner för hur du kopplar upp dig mot våra bryggkameror.

Nu finns flytvästar att låna

Vi har via Båtunionen fått ett antal flytvästar som WMY-medlemmar kan låna för en kortare tid. T ex om du tar med dig vänner ut på en båttur och de saknar flytväst.

Västarna finns i Klubbstugan. En lista kommer att hänga tillsammans med västarna där du skriver upp att du lånat en väst, med datum du lånar – och när du lämnar tillbaka västen.

Du kan låna flytväst fören båttur på någon eller några dagar, dock längst en vecka.

Samtal från Renova

”Vi kunde inte tömma behållare för plast och kartong p g a stanken, där fanns t o m matavfall”, meddelde Renova. “Vi får skicka en specialbil, och WMY får betala för sortering!”

Förutom att det finns text på alla kärl, så finns det också bilder för att ni skall kunna lägga/sortera rätt.

Man kan inte av lättja lyfta på första bästa lock och lägga ned sin “skit”. Vissa behållare töms 1 gång/månad och under tiden ligger då dina matrester och möglar o ruttnar.

Vi i Miljögruppen sänder en tacksamhetens tanke till alla, som säger ifrån till dem som slänger sina rester på fel ställen.

Miljögruppen