Uppställningsplats för trailer

WMY Hamnförening erbjuder medlemmar och utomstående uppställningsplats för båttrailer under sommarperioden, dock längst tom 30 september. Bokas direkt via formuläret nedan. Kostnad 800 SEK inkl moms.

Plats för trailerparkering finns norr om mastskjulet på hamnplan, se bild. Parkeringen är utmärkt med skylt.

Observera att du inte får ställa din trailer annat än på anvisad plats.

Så här går det till

  • Fyll i bokning av trailerplats nedan, bekräftelse skickas till angiven e-postadress
  • Märk din trailer tydligt med namn och telefon/mobilnummer och ställ den på den anvisade trailerparkeringen
  • Administrationsgruppen fakturerar dig 800 kr för säsongen. (admingruppen@wmy.se)