Nu är vattnet påkopplat

Nu är vattenledningen lagad och vattnet påslaget på huvudstammen. Det betyder att vi har vatten på hamnplan –  och i  vårt nya servicehus.

Då vi håller på att färdigställa de sista detaljerna i servicehuset kan det fattas saker som papperskorgar och kanske krokar. Vi börjar med att öppna upp det stora utrymmet med två toaletter och två duschar. Handikapptoaletten kommer att vara stängd tills vi är helt klara med den.

Kod till servicehus och klubbstuga hittar du här.

Ut till bryggorna är det fortfarande avstängt tills vi hunnit göra läck-kontroll.

Förbjudet att slänga toalettstolar i containern

Nu har vi alltså hittat en andra toalettstol i containern för fint brännbart på bara några dagar. Vi har plockat upp den ur containern så att du kan ta den med dig! Du hittar den bakom den stora containern.

21 mars
18 mars

I containern får som skylten från Renova tydligt förklarar – enbart fint brännbart slängas:

RÄTT FEL
Papper Gips
Trä Impregnerat trä
Wellpapp Träpulver
Plast Dammande material
Textil Elektronik
Gummi Matavfall
Långa band av tyg eller plast
Farligt avfall

Containerns runda luckor har en storlek som tydligt visar på hur stora brännbara föremål du får slänga här. Sådant som är för stort för att gå genom luckan får du ta med hem och slänga i rätt fraktion på din miljöstation.

 

Årsmötet den 8 mars – Uppdaterad

Nu finns dokument som verksamhetsberättelse, årsredovisning, verksamhetsplan och  presentationer från årsmötet publicerade på hemsidan. Du hittar dem i Dokumentarkivet  (Medlemmar > Dokumentarkiv – Årsmöten > 2020)

Protokollet från årsmötet kommer att publiceras så snart det justerats.

  • [Nedladdningen kunde inte hittas]
  • [Nedladdningen kunde inte hittas]
  • [Nedladdningen kunde inte hittas]
  • [Nedladdningen kunde inte hittas]
  • [Nedladdningen kunde inte hittas]
  • [Nedladdningen kunde inte hittas]
  • [Nedladdningen kunde inte hittas]
  • [Nedladdningen kunde inte hittas]
Investeringsförslag – 2020
Vågbrytare för skydd av östra sidan av hamnen 3 200 000 Kr
Asfaltering av delar av hamnplanen 185 000 kr
Kompletteringar servicehus samt målning och underhåll utemiljö 100 000 kr
Underhåll bryggor och bommar 100 000 kr

 

 

Påminnelse om årsmöte söndag den 8 mars!

Vi har många viktiga beslut att fatta,  bl a om en stor investering och vill därför se så många som möjligt på mötet.

Anmäl dig här. Vi bjuder på lite enkel skaffning och behöver veta hur många som kommer.

Tid:     Söndagen den 8 mars med start kl 15.00
(registrering från kl 14.30)
Plats: Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda.

Välkomna!
Styrelsen

Kallelse och dagordning hittar du i Dokumentarkivet, valberedningens förslag till årsmötet och styrelsens förslag ang investeringar 2020 ser du här nedan.

Valberedningen tycker att arvodena skall vara oförändrade 2020 jämfört med 2019

Ordförande på 1 år Jan-Peder Eliasson
Sekreterare på 2 år Mats Nydén
Ledamot på 1 år Lars-Olof Johansson
Ledamot på 1 år Gunilla Petersson Bergström
Ledamot på 1 år Svante Zetterberg
Ledamot på 1 år Veronica Fransson
Suppleant på 1 år Margareta Holm

/Stefan och Janne

Investeringsförslag 2020

Vågbrytare för skydd av östra sidan av hamnen 3 200 000 Kr
Asfaltering av delar av hamnplanen 185 000 kr
Kompletteringar servicehus samt målning och underhåll utemiljö 100 000 kr
Underhåll bryggor och bommar 100 000 kr