Styrelsen

WMY Hamnförenings styrelseledamöter valda av årsmötet den 28 mars 2022.

Ordförande
Jan-Peder Eliasson

Mobil: 070 - 324 05 10
E-post: ordforande@wmy.se

Vice ordförande
Veronika Fransson

Mobil: 070 - 366 17 08
E-post: v.ordforande@wmy.se

Kassör
Dennis Andersson

Mobil: 073 - 366 13 16
E-post: kassor@wmy.se

Sekreterare
Mats Nydén

Mobil: 070 - 510 23 66
E-post:sekreterare@wmy.se

Ledamot
Svante Zetterberg

Mobil: 070 - 688 58 80
E-post:ledamot4@wmy.se

Ledamot
Bo Wesslau

Mobil: 070-390 00 75
E-post: ledamot3@wmy.se

Ledamot
Ragnar Bergfelt

Mobil: 073-333 12 29
E-post: ledamot5@wmy.se

Ledamot
Lars-Olof Johansson

Mobil: 070 - 604 25 21
E-post: ledamot1@wmy.se


Suppleant
Margareta Holm

Mobil: 070 - 768 67 19
E-post:suppleant@wmy.se

Revisorer

Extern revisor anlitad: Severins Redovisning & Revision AB

 

Valberedning

Årsmötet den 28 mars 2022 valde följande medlemmar att bilda valberedning.

Jan-Olof Gutke och Stefan Molén

Epost:valberedningen@wmy.se