Styrelsen

WMY Hamnförenings styrelseledamöter valda av årsmötet den 26 mars 2023.

Ordförande
Jan-Peder Eliasson

Mobil: 070 - 324 05 10
E-post: ordforande@wmy.se

Vice ordförande
Susanne Heikkinen
Mobil: 0734030034
E-post: v.ordforande@wmy.se

Kassör
Dennis Andersson

Mobil: 073 - 366 13 16
E-post: kassor@wmy.se

Sekreterare
Mats Nydén

Mobil: 070 - 510 23 66
E-post:sekreterare@wmy.se

Ledamot
Svante Zetterberg

Mobil: 070 - 688 58 80
E-post:ledamot4@wmy.se

Ledamot
Lena Levin
Mobil: 0706272171
E-post: ledamot2@wmy.se

Ledamot
Ragnar Bergfelt

Mobil: 073-333 12 29
E-post: ledamot5@wmy.se

Ledamot
Lars-Olof Johansson

Mobil: 070 - 604 25 21
E-post: ledamot1@wmy.se


Suppleant
Lars Sördal
Mobil: 07031823929
E-post:suppleant@wmy.se

Revisorer

Extern revisor anlitad: Severins Redovisning & Revision AB

 

Valberedning

Årsmötet den 26 mars 2023 valde följande medlemmar att bilda valberedning.

Jan-Olof Gutke och Claes Svensson

Epost:valberedningen@wmy.se