Styrelsen

WMY Hamnförenings styrelseledamöter valda av årsmötet den 11 mars 2018.

Ordförande
Jan-Peder Eliasson

Mobil: 070 - 324 05 10
E-post: ordforande@wmy.se

Vice ordförande
Mats Wångdahl

Mobil:070 - 328 19 00
E-post: v.ordforande@wmy.se

Kassör
Kjell Erneman

Mobil: 070 - 741 46 55
E-post: kassor@wmy.se

Sekreterare
Gunilla Petersson Bergström

Mobil: 073 - 689 96 59
E-post: sekreterare@wmy.se

Vice Kassör

* Vakant

Ledamot
Lars-Olof Johansson

Mobil: 070 - 604 25 21
E-post: ledamot1@wmy.se

Ledamot
Anders Svensson

Mobil: 070 - 406 62 79
E-post: ledamot2@wmy.se

Ledamot
Mats Nydén

Mobil: 070 - 510 23 66
E-post:ledamot3@wmy.se

Ledamot
Svante Zetterberg

Mobil: 070 - 688 58 80
E-post:suppleant@wmy.se

Revisorer

Revisorer valda av årsmötet den 15 oktober 2017


Elisabeth Björkman


Hans-Peter Sundén