Påminnelse om årsmöte söndag den 8 mars!

Vi har många viktiga beslut att fatta,  bl a om en stor investering och vill därför se så många som möjligt på mötet.

Anmäl dig här. Vi bjuder på lite enkel skaffning och behöver veta hur många som kommer.

Tid:     Söndagen den 8 mars med start kl 15.00
(registrering från kl 14.30)
Plats: Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda.

Välkomna!
Styrelsen

Kallelse och dagordning hittar du i Dokumentarkivet, valberedningens förslag till årsmötet och styrelsens förslag ang investeringar 2020 ser du här nedan.

Valberedningen tycker att arvodena skall vara oförändrade 2020 jämfört med 2019

Ordförande på 1 år Jan-Peder Eliasson
Sekreterare på 2 år Mats Nydén
Ledamot på 1 år Lars-Olof Johansson
Ledamot på 1 år Gunilla Petersson Bergström
Ledamot på 1 år Svante Zetterberg
Ledamot på 1 år Veronica Fransson
Suppleant på 1 år Margareta Holm

/Stefan och Janne

Investeringsförslag 2020

Vågbrytare för skydd av östra sidan av hamnen 3 200 000 Kr
Asfaltering av delar av hamnplanen 185 000 kr
Kompletteringar servicehus samt målning och underhåll utemiljö 100 000 kr
Underhåll bryggor och bommar 100 000 kr