Årsmötet den 8 mars – Uppdaterad

Nu finns dokument som verksamhetsberättelse, årsredovisning, verksamhetsplan och  presentationer från årsmötet publicerade på hemsidan. Du hittar dem i Dokumentarkivet  (Medlemmar > Dokumentarkiv – Årsmöten > 2020)

Protokollet från årsmötet kommer att publiceras så snart det justerats.

  • [Nedladdningen kunde inte hittas]
  • [Nedladdningen kunde inte hittas]
  • [Nedladdningen kunde inte hittas]
  • [Nedladdningen kunde inte hittas]
  • [Nedladdningen kunde inte hittas]
  • [Nedladdningen kunde inte hittas]
  • [Nedladdningen kunde inte hittas]
  • [Nedladdningen kunde inte hittas]
Investeringsförslag – 2020
Vågbrytare för skydd av östra sidan av hamnen 3 200 000 Kr
Asfaltering av delar av hamnplanen 185 000 kr
Kompletteringar servicehus samt målning och underhåll utemiljö 100 000 kr
Underhåll bryggor och bommar 100 000 kr