Förbjudet att slänga toalettstolar i containern

Nu har vi alltså hittat en andra toalettstol i containern för fint brännbart på bara några dagar. Vi har plockat upp den ur containern så att du kan ta den med dig! Du hittar den bakom den stora containern.

21 mars
18 mars

I containern får som skylten från Renova tydligt förklarar – enbart fint brännbart slängas:

RÄTT FEL
Papper Gips
Trä Impregnerat trä
Wellpapp Träpulver
Plast Dammande material
Textil Elektronik
Gummi Matavfall
Långa band av tyg eller plast
Farligt avfall

Containerns runda luckor har en storlek som tydligt visar på hur stora brännbara föremål du får slänga här. Sådant som är för stort för att gå genom luckan får du ta med hem och slänga i rätt fraktion på din miljöstation.