Årsmöte 2022

Årsmötet 2022 kommer att äga rum måndagen den 28 mars kl 19.00.

Styrelsen har beslutat att mötet även i år kommer att hållas digitalt.

En särskild kallelse kommer i vanlig ordning att skickas ut.

Vi återkommer med mer information om mötet och hur det är tänkt att genomföras.