Påminnelse – arbetsdag den 26 september

Så var det dags för höstens första arbetsdag. Vi samlas vid klubbstugan  kl 10.00 nu på söndag den 26 september.

Anmäl ditt deltagande här >> Arbetsdag 26 september – anmälan om deltagande. Är du osäker på om du anmält dig så kan du se  – vilka som anmält sig här

Bland de arbeten som behöver göras är:

Röjning av sly, både på hamnplanen och mot berget
Omflyttning av bommar och trailers
Plocka skräp
Ställa i ordning stöttor
Samla ihop skrot

Medtag gärna röjsåg, bågsåg, sekatör.