Lägg inte skrot vid miljöstationen

Nu är servicen med omhändertagande av skrot på Miljöstationen slut!

Skrothögen bortforslades under tisdagen till en extra kostnad för föreningen. Vi får inte  slänga aluminiumprofiler eller annan skrot vid miljöstationen på hamnplan.

Du får lämna skrot, kylskåp, spisar, sanitetsutrustning, elektronik, sladdar och annat i din hemkommuns återvinning. I många kommuner kan du lämna detta utan kostnad.

Brandsläckare är farligt avfall, enligt kemikalieinspektionen! Kontakta din hemkommun för information om hantering av uttjänta brandsläckare.

Alltså ingen mer skrot på Miljöstationen! Här slänger vi endast det som vi har uppsamlingsbehållare för.

Om du har skräp som är skrymmande och inte ryms i behållaren eller går igenom luckorna får du själv ta med det härifrån.

Hälsningar Miljögruppen