Administrativa gruppen behöver din hjälp

 

Är du medlemmen som vill hjälpa till med våra administrativa uppgifter?

WMY är en ideell förening och vi behöver nu bli fler som arbetar med vår administration.

Idag arbetar gruppen bl a med: medlems- och kundregister, bryggplatser, båtar på land, fakturering, betalningspåminnelser, besvarar inkommande e-post,  behörigheter till grindarna och hemsidan.

I princip all administration, såväl fakturering som kommunikation sker digitalt. Du behöver med andra ord ha viss datorvana. Erfarenhet av administrativt arbete eller ekonomi är givetvis en fördel.

 

Anmäl ditt intresse till vår kassör Kjell Erneman 0707-414655 kassor@wmy.se
eller vår ordförande Jan-Peder Eliasson 0703-240510 ordforande@wmy.se