Samtal från Renova

”Vi kunde inte tömma behållare för plast och kartong p g a stanken, där fanns t o m matavfall”, meddelde Renova. “Vi får skicka en specialbil, och WMY får betala för sortering!”

Förutom att det finns text på alla kärl, så finns det också bilder för att ni skall kunna lägga/sortera rätt.

Man kan inte av lättja lyfta på första bästa lock och lägga ned sin “skit”. Vissa behållare töms 1 gång/månad och under tiden ligger då dina matrester och möglar o ruttnar.

Vi i Miljögruppen sänder en tacksamhetens tanke till alla, som säger ifrån till dem som slänger sina rester på fel ställen.

Miljögruppen