Uppställning av trailer

WMY erbjuder uppställningsplats för din trailer under sommarperioden fram tom 30 september. Detta gäller både för våra medlemmar och för utomstående. Avgiften för trailerparkering är satt till 800 SEK.

Du bokar din trailerparkering direkt via formuläret här. Markera din trailer tydligt med namn och telefon/mobilnummer. Administrationsgruppen fakturerar 800 SEK.

Plats för trailerparkering finns på den norra delen av hamnplan vid staketet mot SF Pontona. Parkeringen är utmärkt med skylt.

Observera att du inte får ställa din trailer annat än på anvisad plats.