Efterlyses – starka medlemmar som kan ställa upp på lördag kl 11.00

Vi behöver hjälp av ett gäng starka medlemmar som kan hjälpa till att flytta och sortera fram bommar som skall repareras.

Samling vid klubbhuset i lördag den 25/4 klockan 11.00.

Sammankallande: Lars-Olof Johansson