Byggstart för servicehus och spolplatta

Nu har vi fått godkänt bygglov på servicehus och spolplatta. Byggstart är fastställd till den 6 juni.

Vi börjar med att schakta för grunden samt spolplattan. I samband med schaktningen grävs reningsverket för avloppet till servicehuset ner. Därefter startar bygget av servicehuset i början av juni.

På grund av försenade bygglov kommer detta inte att vara färdigt innan semestern utan stå klart någon gång i augusti.   När servicehuset väl är klart påbörjas spolplattan. Spolplattan med dess reningsverk kommer att placeras nära berget mellan där trucken brukar står och det södra mastskjulet.

Entreprenör för detta är MBAB. Målsättningen är att allt skall vara klart så att höstens spolningar kommer att ske över den nya spolplattan.

Som vi berättade tidigare kommer septisugstationen att levereras till midsommar. Denna kommer att placeras på utsidan av A-bryggan.

    

[Nedladdningen kunde inte hittas] [Nedladdningen kunde inte hittas]

Septisugstationen ser ut ungefär så här.