Nyfiken på det nya servicehuset och sugtömningsstationen?

Här kan du kika på en redigerad ritning över det kommande servicehuset. Bilden här  är länkad till en pdf-fil om du vill studera det närmare.

Denna ritning hittar du även i Dokumentarkivet under både “Medlemsinformation” och “Årsmöte 2019”.

[Nedladdningen kunde inte hittas].


Septisugstationen levereras till midsommar och servicehuset beräknas vara klart till semestern om bygglovet från kommunen dyker upp i dagarna.

Septisugstationen ser ut ungefär så här och är tänkt att placeras på A-bryggans utsida och avloppet kopplas till vår gamla septitank.

Mer information finns att hitta bland dokumenten från årsmötet den 3 februari 2019. (Dokumentarkivet)