Ett stort tack

Ett stort tack till alla ni som gjorde en insats för vår hamn på arbetsdagen i lördags.

Vi var 70 personer och några hundar som var med och jobbade. De allra flesta uppgifter som vi planerat genomfördes.

Vattnet är påkopplat, toaletterna är städade, nya vattenslangar uppsatta på bryggorna, träd fällda, bryggorna rengjorda och ogräs rensat. Några exempel på vad vi gjorde denna dag.(se bifogade bilder nedan)

– Vi kom även ihåg att hissa vår vimpel.

Ett extra föreningsmöte hanns också med – och nu gäller de stadgeändringar som styrelsen föreslog på årsmötet.

Tack!

Jan-Peder Eliasson
Ordförande

Utemöbler plockades fram och rengjordes

 

Träd sågas ned, här för att ge plats för vårt nya servicehus

 

Bryggorna rengjordes
Flitiga medlemmar vart man än tittar

 

Det röjs och rensas ogräs

 

Strankanten städas

 

Samling vid stugan för fika – varmkorv och dryck som förberetts av Trivselgruppen

 

Extra föreningsmöte utanför klubbstugan, för att klubba föreslagna  stadgeändringar.