Det börjar hända lite i vår marina

Nu har hamnföreningen även en liten arbetsbåt, med utombordare.

Bryggor börjar rustas upp. Trädelen av F-bryggan har bytts ut mot en ny del i betong. Mellan brygga E och F finns nu en ny lem. Nya el & vattenstolpar  med belysning har satts upp. (se bilder nedan)

Ett nytt trädäck vid servicebryggan som kommer att kompletteras med sittbänkar längre fram.

Material till planerade investeringar börjar komma…

 

F-bryggans nya del i betong, ny lem mellan E och F bryggan och nya el & vattenstolpar.

 

Trädäck vid servicebryggan

 

Reningsverk till planerat servicehus med toaletter och duschar