Stormen Alfrida har gått hårt åt några av våra båtars vintertäckning

Det finns all anledning att titta till båtens vintertäckning efter stormen. Ett antal presenningar har blåst sönder, några har blåst ned på marken.

Enligt information gäller detta främst båtar i rad 2 och 3, dvs i norra ändan av hamnplan. Se bildexempel nedan.