Kallese till årsmöte 2019

Kallelse till WMY Hamnförenings årsmöte

Tid: Söndag 3 februari 2019, kl 15.00 – 18.00
Registrering från kl. 14.30
Plats Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda
Förtäring Kaffe/te/mjölk och smörgås

Årsmötet sker tidigt i år, eftersom en del beslut behöver vara klara tidigt på året och som skall fattas av årsmötet.

Anmälan sker till: sekreterare@wmy.se.
Uppge namn, båtplatsnummer och antal personer som kommer.

WMY skickar ut faktura på medlemsavgiften till alla medlemmar i början på januari 2019. För att rösta måste medlemsavgiften vara betald innan årsmötet.

Vi kommer att på hemsidan www.wmy.se lägga ut verksamhetsberättelse, information om planerade investeringar för 2019 och förslag till ny styrelse. Eftersom inte föreningen fått ihop en valberedning kan nomineringar ske på mötet.

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmötet, kan lämna in en motion som skall vara styrelsen tillhanda senast 30 december 2019.

Välkomna!
Styrelsen

*  [Nedladdningen kunde inte hittas]