Arbetsdag söndag 14 oktober

På söndag har vi årets fjärde arbetsdag. Som vanligt har vi många arbetsmoment som skall utföras. Här följer exempel på dem:

  • rensa ogräs och växter på hamnplan och parkeringar
  • samla in ris och grenar och lägga i avsedd hög
  • förbereda våra perenna blommor inför vintern
  • inolja stöttornas hattar, stöldmärka stöttorna
  • sjömätning inför G-bryggan
  • översyn av miljöstationen
  • planering av nya platsen för grinden
  • sortering och inventering av vårt lager av bommar
  • montera vattenposter på hamnplanen

Medtag gärna lämpliga trädgårdsverktyg och oömma kläder.
Vi samlas nu på söndag den 14 oktober kl 11.00.

Välkomna!