Efterlyses – ägare till båt Ninni II och Olivia

Vi behöver snarast få kontakt med ägarna till två båtar som står på hamnplan – se bilder nedan.

Om någon av båtarna tillhör dig, eller om du känner till vem som äger dem – kontakta WMY på info@wmy.se