Strömavbrott

Hamnen har under tre dagar drabbats av flera strömavbrott.

En elfirma har hjälpt oss att se till att säkringarna har bytts ut.

Vår misstanke är att elnätet har blivit överbelastat, varvid säkringen har gått.

Vi ber alla båtägare att säkerställa att maximal förbrukning 500 W i båten. Ingen värmekälla är tillåten, undantaget frostvakt.

En allvarlig följd av strömavbrotten är att den inre grinden inte blir låst.

Således uppmanas alla att följa restriktionen på maximal elförbrukning på 500 W.

Vi kommer så snart som möjlighet ges, kolla upp orsaken till avbrotten.

Styrelsen