Nu är marinan öppnad för säsongen

På lördagen samlades delar av bryggruppen, tekniska gruppen och trivselgruppen för att  förbereda och öppna upp marinan.

Vatten kopplades på och slangar monterades på såväl hamnplan som på bryggorna. Elskåpen låstes upp på hamnplan.

Servicehuset öppnades och har även det vatten, liksom klubbstugan.  Trivselgruppen konstaterade att en stor del av våra tallrikar och bestick försvunnit under vintern…