Arbetsdagar 2021

Styrelsen har planerat in 4 arbetsdagar under året. Ansvariga för planering av arbetsdagarna är Svante Zetterberg och Lars-Olof Johansson

  • Söndagen den 25 april
  • Lördagen den 29 maj
  • Söndagen den 26 september
  • Lördagen den 13 november

Sista helgen i mars planeras att samla delar av teknikgruppen, bryggvärdar och trivselgruppen för att förbereda och öppna upp marinan inför säsongen. Detta innebär bl a att arbetet med att sätta på vatten och el påbörjas, och slangar monteras på bryggorna allteftersom.