OBS! Asfaltering i marinan 29 – 30 april

Detta innebär att inga båtar kan sjösättas dessa dagar, dvs 29 och 30 april.

Det blir ny asfalt på sjösättningplats, vid spolplatta och nedfarter till bryggorna. Samt återställning av uppgrävda ytor efter byggnationen och övriga skador.

Städning av servicehus

WMY har anlitat Städsystrarna AB, Sofie och Frida Persson som kommer att städa vårt servicehus två gånger i veckan. Städdagar är måndag och fredag. Om någon av dessa dagar är helgdag kommer städning att ske närmaste vardag.

Städning av servicehuset startar måndagen den 6 april.