IT-lyftet

Som våra medlemmar säkert noterat, upprustas vår hamn hela tiden och många projekt har redan färdigställts. Nu har vi startat projektet med att ge vårt IT-system ett lyft. Projektet är en stor ombyggnad av tekniken och innefattar följande:

  • Snabbare Internet. Vi går över till Mobilt Bredband (4G/LTE), som är 20 till 40 gånger snabbare än vårt befintliga ADSL och därmed ger en högre kapacitet.
  • WiFi:n ute på bryggorna byts ut mot ett nytt Mesh-system med en eller flera accesspunkter på varje brygga, totalt 10 stycken. Detta betyder att vi får god täckning, vilket framför allt kommer at märkas på de längre bryggorna (D, E och F).
  • En ny kamera kommer att placeras mitt på F-bryggan med riktning mot NV.
  • Vi vet att vår hamn får besök av personer som inte hör hemma där. Därför bygger vi upp ett bevakningssystem med videokameror som registrerar med inspelning. Kameror sätts upp vid grinden för in- och utpassage samt ytterligare en i en belysningssmast på norra hamnplan.

För att kunna genomföra detta har vi startat en ITgrupp, som bygger upp och tekniskt underhåller systemet. Arbetet har börjat och fortgår under hösten samt våren 2020. Detta medför att WiFi:n är nerkopplad tills det nya Mesh-systemet är klart under våren. Det blir även avbrott med att ansluta till kamerorna på bryggorna. Vi skall i möjligaste mån hålla igång A, B, C och D-bryggornas kameror så att vinterliggare i vattnet kan kolla sina båtar. Det kommer dock att bli nya inloggningar.

Om ni har frågor når ni ITgruppen via adressen itgruppen@wmy.se.

IT-gruppen
/Lasse Bångstad (plats B12- “Oceanna”)

 

 ITgruppens medlemmar hittar du på sidan “Arbetsgrupper och övriga funktioner” under menyn Medlemmar