Bevattningsförbudet hävt den 14 oktober

Idag  har Tjörns kommun meddelat att bevattningsförbudet som infördes den 3 juli är hävt.

Vattennivåerna är fortfarande låga i tjärnen och det behövs mer tid för återhämtning.

Tänk på att fortsätta vara vattensmart!

Vattenbarometern

Kommunen visar en “barometer” på sin hemsida där vattennivåerna markeras. Denna barometer har de för avsikt att uppdatera några gånger under vintern.