Vattennivå i marinan

Nu har vi en påle som ger oss indikation på vattenståndet/vattennivån i hamnen.

Den finns längst in på C-bryggan, norra sidan(se bild nedan). Blått streck med vertikal över visar normal vattennivå. Når vattnet de tre översta sträcken så är de 30 cm över normalnivå – och de 2 undre visar 20 cm lågvatten.

Länk till SMHI – Vattenstånd och vågor
Kartan visar positioner där det mäts havsvattenstånd eller vågor. Klicka på en punkt i kartan eller använd drop down-listan för att se observationer och prognoser i  diagram eller tabell. (https://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/vattenstand-och-vagor)


Foto: Anders Lilienberg