Kallelse till extra föreningsmöte den 15 juni

Fastställande av Balans- och Resultaträkning för 2017-2018.

Tid: Lördag den 15 juni, kl. 13.00
Plats: Klubbstugan, Wallhamn Marina

Anmälan sker via hemsidan: https://www.wmy.se/aktiviteter/2019-2/arbetsdagar/anmalan/arbetsdagen-15-juni/

I enlighet med stadgarna skall endast ärenden behandlas som finns i kallelsen på ett extra föreningsmöte.

Välkomna!

Styrelsen

 


* Kallelsen skickas ut till alla medlemmar via e-post. Den finns också i vårt Dokumentarkiv