Kallese till årsmöte 2019

Kallelse till WMY Hamnförenings årsmöte

Tid: Söndag 3 februari 2019, kl 15.00 – 18.00
Registrering från kl. 14.30
Plats Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda
Förtäring Kaffe/te/mjölk och smörgås

Årsmötet sker tidigt i år, eftersom en del beslut behöver vara klara tidigt på året och som skall fattas av årsmötet.

Anmälan sker till: sekreterare@wmy.se.
Uppge namn, båtplatsnummer och antal personer som kommer.

WMY skickar ut faktura på medlemsavgiften till alla medlemmar i början på januari 2019. För att rösta måste medlemsavgiften vara betald innan årsmötet.

Vi kommer att på hemsidan www.wmy.se lägga ut verksamhetsberättelse, information om planerade investeringar för 2019 och förslag till ny styrelse. Eftersom inte föreningen fått ihop en valberedning kan nomineringar ske på mötet.

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmötet, kan lämna in en motion som skall vara styrelsen tillhanda senast 30 december 2019.

Välkomna!
Styrelsen

*  [Nedladdningen kunde inte hittas]

Vintertoalett

En vintertoalett installerade vi under torsdagen och den står på norra gaveln av klubbstugan. Den innehåller, förutom toalettstolen, ett handfat, vatten via fotpump och ett litet värmeelement.

Marine Support kommer att städa toaletten, fylla på handtvål och pappershanddukar.

Vi kommer att ha toaletten till dess att vi sätter på vattnet igen. Kostnaden är på cirka 10.000 kronor och som Styrelsen anser vara väl värt.

Delvis strömavbrott på hamnplanen – ny uppdatering

2018-12-04
Felet är lokaliserat, kommer att lagas och beräknas vara klart under veckan.

2018-12-02
Söndag eftermiddag är felet lokaliserat till kabelfel på grund av överbelastning. På tisdag kommer reparationen att påbörjas. Ett flertal kablar är utdragna ur elskåpet eftersom belastningen har varit alldeles för hög.

Nu, söndag förmiddag, har vi delvis strömavbrott i hamnen. Felet analyseras och förhoppningsvis är det avhjälpt inom kort. Vårt elnät har INTE kapacitet för att värma upp båtarna.

Det är ENDAST tillåtet att använda el till frostvakt, max 300 W, laddning av batterier och vid arbete ombord. Alla som använder el skall fylla i avtal om el i vinter.

Jan-Peder Eliasson
Ordförande i WMY

Delvis strömavbrott på hamnplanen – Uppdatering

Söndag eftermiddag är felet lokaliserat till kabelfel på grund av överbelastning. På tisdag kommer reparationen att påbörjas. Ett flertal kablar är utdragna ur elskåpet eftersom belastningen har varit alldeles för hög.

Nu, söndag förmiddag, har vi delvis strömavbrott i hamnen.Felet analyseras och förhoppningsvis är det avhjälpt inom kort. Vårt elnät har INTE kapacitet för att värma upp båtarna.

Det är ENDAST tillåtet att använda el till frostvakt, max 300 W, laddning av batterier och vid arbete ombord. Alla som använder el skall fylla i avtal om el i vinter.

Jan-Peder Eliasson
Ordförande i WMY

Delvis strömavbrott på hamnplanen

Nu, söndag förmiddag, har vi delvis strömavbrott i hamnen.Felet analyseras och förhoppningsvis är det avhjälpt inom kort. Vårt elnät har INTE kapacitet för att värma upp båtarna.

Det är ENDAST tillåtet att använda el till frostvakt, max 300 W, laddning av batterier och vid arbete ombord. Alla som använder el skall fylla i avtal om el i vinter.

Jan-Peder Eliasson
Ordförande i WMY

Årets sista arbetsdag – lördag den 10 november

Nu stundar årets sista arbetsdag och förhoppningsvis  blir vi många som träffas lördagen den 10 november klockan 11.00 och gör en insats för oss och vår hamn.

Ett antal arbetsmoment skall utföras även denna dag. Bland annat skall vi:

 • stänga toalettvagnen för säsongen
 • stänga av vattnet,  blåsa ut allt vatten ur ledningarna
 • plocka in alla vattenslangar,
 • ställa in bord och bänkar, sopborstar samt våra bagagevagnar,
 • städa upp i miljöstationen, slänga ris i avsedd hög
 • stöldmärka stöttor
 • grilla korv och koka kaffe
 • pricka av båtar på hamnplanen
 • låsa elskåpen
 • röja sly utmed vägen,

Det är bra om du har med dig arbetshandskar och du som har en röjsåg och/eller motorsåg är det tacksamt om du tar med denna/dessa.

Vi vill påminna om att vi i våra Ordningsregler har regeln att alla medlemmar skall delta i minst en arbetsdag per år. Annars debiteras en avgift på 1.000 SEK.

Samling vid klubbstugan kl. 11.00 .

Välkomna allesammans!

Arbetsdag söndag 14 oktober

På söndag har vi årets fjärde arbetsdag. Som vanligt har vi många arbetsmoment som skall utföras. Här följer exempel på dem:

 • rensa ogräs och växter på hamnplan och parkeringar
 • samla in ris och grenar och lägga i avsedd hög
 • förbereda våra perenna blommor inför vintern
 • inolja stöttornas hattar, stöldmärka stöttorna
 • sjömätning inför G-bryggan
 • översyn av miljöstationen
 • planering av nya platsen för grinden
 • sortering och inventering av vårt lager av bommar
 • montera vattenposter på hamnplanen

Medtag gärna lämpliga trädgårdsverktyg och oömma kläder.
Vi samlas nu på söndag den 14 oktober kl 11.00.

Välkomna!

Artikel i STO – Nystart för Wallhamn Marina

Lokaltidningen STO (Stenungssund, Tjörn, Orust) besökte vår marina den 16 juni och intervjuade WMY’s ordförande.

Artikeln om marinan publicerades i STO den 16 juni. Den kunde dock endast läsas av tidningens prenumeranter – men nu finns den att läsa som pdf i vårt dokumentarkiv.

Dokumentarkivet hittar du under menyn “Medlemmar”, artikeln ligger där under rubriken “Övrigt”.