Information från Tjörns Hamnar via Promarina 2017-08-25

2017-08-25

Hej!

Vi, Tjörns Hamnar AB, har genom Promarina på detta sätt kunnat nå ut till Er för att ge denna information om Wallhamn Marina. Tjörns Hamnar AB har köpt fastigheten som marinan ligger på av SF Marina.

Driften av anläggningen som för närvarande drivs av Promarina skall även den övertas av Tjörns Hamnar AB.

På grund av detta köp och övertag av drift skulle vi vilja bjuda in till en informationsträff för att redogöra för våra tankar om framtida Vallhamn och dess marina. Ni kommer även att få information från den idag existerande båtklubben WMY hur de ser på framtiden och deras roll i hamnen.

Då många rykten är i spridning kring dessa affärer vill vi från Tjörns Hamnar AB meddela att vi inte ser någon förändring av sommar och/eller vinterplatser. Man kan alltså fortfarande lyfta upp sin båt på hamnplan och vinterförvara den. Likaså kan man förvara den i vattnet vid brygganläggningen på sommarhalvåret.

Vi hoppas att så många som möjligt av Er har möjlighet att närvara och ställa frågor.

Datum för möte: 3 september 2017
Klockan 15.00
Plats: Vallhamn industriområde, Matsalen bredvid Tjörns Bostad AB.

Ni kör in genom de stora grindarna in på industriområdet där skylt visar på Tjörns Bostad.
Väl inne genom grindarna svänger ni ner till vänster och efter hundra meter ser ni en liten grå byggnad med grönt koppartak.
Man går runt byggnaden och kommer ner till matsalen ”I Hamna” där mötet äger rum.

Tips: Om ni Googlar Tjörns Bostad AB visar den er till rätt ställe.

Med varma hälsningar

Lasse Pettersson
Verkställande direktör
Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB